Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 5/11

11:04' - 04/11/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 5/11.

 

Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 5/11 trên website của EVNCPC cập nhật lúc 10h50 ngày 4/11. Ảnh: BNEWS

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 5/11 cập nhật mới nhất như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Diên KhánhEC530171Trạm 171 - Diên Điền06:00 ngày 05/11/202116:00 ngày 05/11/2021Thay dây hạ áp trạm T.171Đã duyệt
ĐL Nha TrangBC53031BTrạm T.31B -Phương Câu07:00 ngày 05/11/202112:00 ngày 05/11/2021Thi công lưới điện hạ áp trạm T.31BĐã duyệt
ĐL Nha TrangBC53046ATrạm T.46A - Cầu ké07:00 ngày 05/11/202112:00 ngày 05/11/2021Thi công lưới điện hạ áp trạm T.46AĐã duyệt
ĐL Cam RanhCC43045AT.45 - (14)07:00 ngày 05/11/202117:00 ngày 05/11/2021Thay dây hạ áp cho trạm T.45A (Lộ A)Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiIC530099Tin lành07:00 ngày 05/11/202108:00 ngày 05/11/2021TNĐK trạm T.99, T.258Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID53258AKTX Sinh viên- Nguyễn Khuyến07:00 ngày 05/11/202108:00 ngày 05/11/2021TNĐK trạm T.99, T.258Đã duyệt
ĐL Vĩnh HảiID53258BKTX Sinh viên - Nguyễn Khuyến07:00 ngày 05/11/202108:00 ngày 05/11/2021TNĐK trạm T.99, T.258Đã duyệt
ĐL Cam LâmKC52038BTrạm D038B Cam Hiệp Nam07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52060BTrạm F060B CTB07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52136BTrạm E136B CHB07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52G073Trạm G073 Bãi Giếng Bắc-CĐ07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52G074Trạm G074 TT Cam Đức07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52G152Trạm G152 TT Cam Đức07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52H166Trạm H166 CHT07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52J076Trạm J076 Cam Hòa07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52J090Trạm J090 Cam Hòa07:00 ngày 05/11/202112:30 ngày 05/11/2021Chuyển FCO từ vị trí 475SDA_73/1 về trụ 475SDA_73; TSứ đỡ tại vị trí 475SDA_73/19, Bọc hóa lèo tại trụ 475SDA_83, 475SDA_91, 475SDA_100, 475SDA_107. Chụp Silicon cách điện các VT: 475SDA_87A và từ Chụp Silicon sứ đứng từ vị trí 475SDA_63 đến 107; Phát quang cây cao ngoài lành lang.Hoãn
ĐL Cam LâmKC52J092Trạm J092 Cam Hòa07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52J131Trạm J131 Cam Hòa07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52J141Trạm J141 Cam Hòa07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52K154Trạm K154 Cam Tân07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52K155Trạm K155 Cam Tân07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52K157Trạm K157 Cam Tân07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52L085Trạm L085 Sơn Tân07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52L086Trạm L086 Sơn Tân07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn
ĐL Cam LâmKC52L087Trạm L087 Sơn Tân07:00 ngày 05/11/202107:05 ngày 05/11/2021Cắt Recloser 471BĐCR_64 để đóng DCL 471BĐCR-475SDA_R71/20 cấp điện lại nhánh rẽ 475SDA_65Hoãn

 

Để cập nhật lịch cắt điện tại Khánh Hòa, người dân có thể truy cập tại: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục