Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 5/2

13:00' - 04/02/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 5/2.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 5/2 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Nha Trang BC530039Trạm T.39 -Lê Chân05:00 ngày 05/02/2021 06:00 ngày 05/02/2021 - Tháo lèo tuyến 485MVO tại cột 371-474-485MVO_49 hướng về cột 371-485MVO_48 - Tháo lèo mạch liên lạc tuyến 474 và 485MVO tại cột 474MVO_46 hướng về cột 371- 474- 485MVO_49Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530039Trạm T.39 -Lê Chân05:00 ngày 05/02/2021 06:00 ngày 05/02/2021 Tháo lèo đến LBS kín tuyến 485MVO tại cột 371-474-485MVO_49Hoãn
ĐL Nha Trang BC530058Trạm T.58 -Lạc Long Quân05:00 ngày 05/02/2021 06:00 ngày 05/02/2021 - Tháo lèo tuyến 485MVO tại cột 371-474-485MVO_49 hướng về cột 371-485MVO_48 - Tháo lèo mạch liên lạc tuyến 474 và 485MVO tại cột 474MVO_46 hướng về cột 371- 474- 485MVO_49Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530058Trạm T.58 -Lạc Long Quân05:00 ngày 05/02/2021 06:00 ngày 05/02/2021 Tháo lèo đến LBS kín tuyến 485MVO tại cột 371-474-485MVO_49Hoãn
ĐL Nha Trang BC53017ATrạm T.17A -Nguyễn Thiện Thuật05:00 ngày 05/02/2021 11:30 ngày 05/02/2021 - Thay LBS hở liên lạc tuyến 474-485MVO bị phóng điện.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53017ATrạm T.17A -Nguyễn Thiện Thuật05:00 ngày 05/02/2021 11:30 ngày 05/02/2021 - Thay LBS hở liên lạc tuyến 474-485MVO bị phóng điện.Hoãn
ĐL Nha Trang BC53017CTrạm T.17C -Nguyễn Thiện Thuật05:00 ngày 05/02/2021 06:00 ngày 05/02/2021 - Tháo lèo tuyến 485MVO tại cột 371-474-485MVO_49 hướng về cột 371-485MVO_48 - Tháo lèo mạch liên lạc tuyến 474 và 485MVO tại cột 474MVO_46 hướng về cột 371- 474- 485MVO_49Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53017ETrạm T.17E - Đường Biệt Thự05:00 ngày 05/02/2021 06:00 ngày 05/02/2021 - Tháo lèo tuyến 485MVO tại cột 371-474-485MVO_49 hướng về cột 371-485MVO_48 - Tháo lèo mạch liên lạc tuyến 474 và 485MVO tại cột 474MVO_46 hướng về cột 371- 474- 485MVO_49Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53017GTrạm T.17G - Nguyễn Thiện Thuật05:00 ngày 05/02/2021 06:00 ngày 05/02/2021 - Tháo lèo tuyến 485MVO tại cột 371-474-485MVO_49 hướng về cột 371-485MVO_48 - Tháo lèo mạch liên lạc tuyến 474 và 485MVO tại cột 474MVO_46 hướng về cột 371- 474- 485MVO_49Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53017HTrạm T.17H - Nguyễn Thị Minh Khai05:00 ngày 05/02/2021 11:30 ngày 05/02/2021 - Thay LBS hở liên lạc tuyến 474-485MVO bị phóng điện.Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53017HTrạm T.17H - Nguyễn Thị Minh Khai05:00 ngày 05/02/2021 11:30 ngày 05/02/2021 - Thay LBS hở liên lạc tuyến 474-485MVO bị phóng điện.Hoãn
ĐL Nha Trang BC530187Trạm T.187-CCư Nguyễn Thiện Thuật05:00 ngày 05/02/2021 06:00 ngày 05/02/2021 - Tháo lèo tuyến 485MVO tại cột 371-474-485MVO_49 hướng về cột 371-485MVO_48 - Tháo lèo mạch liên lạc tuyến 474 và 485MVO tại cột 474MVO_46 hướng về cột 371- 474- 485MVO_49Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC530187Trạm T.187-CCư Nguyễn Thiện Thuật05:00 ngày 05/02/2021 11:30 ngày 05/02/2021 - Thay LBS hở liên lạc tuyến 474-485MVO bị phóng điện.Hoãn
ĐL Nha Trang BC53021ATrạm T.21A - Cao Bá Quát05:00 ngày 05/02/2021 06:00 ngày 05/02/2021 - Tháo lèo tuyến 485MVO tại cột 371-474-485MVO_49 hướng về cột 371-485MVO_48 - Tháo lèo mạch liên lạc tuyến 474 và 485MVO tại cột 474MVO_46 hướng về cột 371- 474- 485MVO_49Đã duyệt
ĐL Nha Trang BC53021ATrạm T.21A - Cao Bá Quát05:00 ngày 05/02/2021 06:00 ngày 05/02/2021 Tháo lèo đến LBS kín tuyến 485MVO tại cột 371-474-485MVO_49Hoãn
ĐL Nha Trang BD530170Trạm T.170 KS Hoàng Anh -34/5a Ng Thien Thuat05:00 ngày 05/02/2021 06:00 ngày 05/02/2021 - Tháo lèo tuyến 485MVO tại cột 371-474-485MVO_49 hướng về cột 371-485MVO_48 - Tháo lèo mạch liên lạc tuyến 474 và 485MVO tại cột 474MVO_46 hướng về cột 371- 474- 485MVO_49Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530203Trạm T.203 CTCPDTXDTM Thái Bình Dương- 89 Hồng Bàng05:00 ngày 05/02/2021 06:00 ngày 05/02/2021 - Tháo lèo tuyến 485MVO tại cột 371-474-485MVO_49 hướng về cột 371-485MVO_48 - Tháo lèo mạch liên lạc tuyến 474 và 485MVO tại cột 474MVO_46 hướng về cột 371- 474- 485MVO_49Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530203Trạm T.203 CTCPDTXDTM Thái Bình Dương- 89 Hồng Bàng05:00 ngày 05/02/2021 06:00 ngày 05/02/2021 Tháo lèo đến LBS kín tuyến 485MVO tại cột 371-474-485MVO_49Hoãn
ĐL Nha Trang BD530209Trạm T.209 Trường Không quân - Cổng số 3 Biệt Thự05:00 ngày 05/02/2021 06:00 ngày 05/02/2021 - Tháo lèo tuyến 485MVO tại cột 371-474-485MVO_49 hướng về cột 371-485MVO_48 - Tháo lèo mạch liên lạc tuyến 474 và 485MVO tại cột 474MVO_46 hướng về cột 371- 474- 485MVO_49Đã duyệt
ĐL Nha Trang BD530235Trạm T.235 - Trường THCS Trần Quốc Toản05:00 ngày 05/02/2021 06:00 ngày 05/02/2021 - Tháo lèo tuyến 485MVO tại cột 371-474-485MVO_49 hướng về cột 371-485MVO_48 - Tháo lèo mạch liên lạc tuyến 474 và 485MVO tại cột 474MVO_46 hướng về cột 371- 474- 485MVO_49Đã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC43606BTrạm công cộng 515C Vạn Thắng - 065D006B06:00 ngày 05/02/2021 07:00 ngày 05/02/2021 Đấu nối nhánh rẽ TBA xây dựng mớiĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC516038Trạm công cộng 12 Vạn Thắng-065D03806:00 ngày 05/02/2021 07:00 ngày 05/02/2021 Đấu nối nhánh rẽ TBA xây dựng mớiĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC51605BTrạm công cộng 10B Vạn Thắng-065D005B06:00 ngày 05/02/2021 07:00 ngày 05/02/2021 Đấu nối nhánh rẽ TBA xây dựng mớiĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53603BTrạm công cộng FC53603B Vạn Thắng06:00 ngày 05/02/2021 07:00 ngày 05/02/2021 Đấu nối nhánh rẽ TBA xây dựng mớiĐã duyệt
ĐL Vạn Ninh FC53606CTrạm công cộng FC53606C Vạn Thắng06:00 ngày 05/02/2021 07:00 ngày 05/02/2021 Đấu nối nhánh rẽ TBA xây dựng mớiĐã duyệt
ĐL Cam Ranh CC522CTNT.2CTN ( 08)07:00 ngày 05/02/2021 11:30 ngày 05/02/2021 Thi công lắp dựng cột tại vị trí 471CRA/20; Thay MBA phục vụ NCS cho trạm T.02CTN; Thay dây hạ áp trạm T.142; Lắp dựng cột 10,5m cho lưới hạ áp trạm T.05CN Vệ sinh bảo dưỡng lưới phục vụ cấp điện Tết.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC522CTNT.2CTN ( 08)07:00 ngày 05/02/2021 16:00 ngày 05/02/2021 Thi công kéo rãi dây hạ áp trạm T.02CTN, thay dây đảm bảo VHAT (kiến nghị cử tri)Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC527CTNT.7CTN ( 08)07:00 ngày 05/02/2021 11:30 ngày 05/02/2021 Thi công lắp dựng cột tại vị trí 471CRA/20; Thay MBA phục vụ NCS cho trạm T.02CTN; Thay dây hạ áp trạm T.142; Lắp dựng cột 10,5m cho lưới hạ áp trạm T.05CN Vệ sinh bảo dưỡng lưới phục vụ cấp điện Tết.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC529CTNT.9CTN ( 08)07:00 ngày 05/02/2021 11:30 ngày 05/02/2021 Thi công lắp dựng cột tại vị trí 471CRA/20; Thay MBA phục vụ NCS cho trạm T.02CTN; Thay dây hạ áp trạm T.142; Lắp dựng cột 10,5m cho lưới hạ áp trạm T.05CN Vệ sinh bảo dưỡng lưới phục vụ cấp điện Tết.Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC530142T.142 CTN (08)07:00 ngày 05/02/2021 11:30 ngày 05/02/2021 Thi công lắp dựng cột tại vị trí 471CRA/20; Thay MBA phục vụ NCS cho trạm T.02CTN; Thay dây hạ áp trạm T.142; Lắp dựng cột 10,5m cho lưới hạ áp trạm T.05CN Vệ sinh bảo dưỡng lưới phục vụ cấp điện Tết.Đã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục