Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 8/1

08:52' - 07/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 8/1.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai cập nhật mới nhất ngày mai 8/1 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
ĐL Ninh HòaDC514666PĐ Ninh Xuân 0906:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514667PĐ Ninh xuân 1006:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514668PĐ Ninh Xuân 0406:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC514669PĐ Ninh xuân 0506:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524670PĐ Ninh Xuân 0606:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDC524763Ngũ Mỹ - Ninh Xuân06:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534607Gạch Tuy Nen06:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534718CS SX Gạch Lê Thị Mẫn06:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534741CSSX Gạch Văn Lương06:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534744DNTN Nguyễn Văn Đức06:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDD534758CSSX Nước đá Anh Tuấn06:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53C166Gạch Nguyễn Văn Lương06:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53C172DNTN Xuân Phương06:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53C173CSSX gạch Việt Tâm06:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53C180Cty TNHH Thuận Thành Phát06:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53C181Cty Tôn Hoa Sen06:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Ninh HòaDH53C210Nước đá Anh Tuấn06:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thi công đường dây XDM: dựng cột dưới tuyến (01 vị trí), lắp xà, kéo rãi dây từ vị trí TA53 đến vị trí TA-66 dài 683m (đơn tuyến) giao chéo với đường dây nhánh rẽ 476NIHO_39 và 476NIHO_43 .Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53037ATrạm 37A Phước Đồng07:00 ngày 08/01/2021 11:00 ngày 08/01/2021 Thay tủ điện hạ áp trạm T.37AĐã duyệt
ĐL Ninh HòaDC534411TT Ninh Hòa 807:30 ngày 08/01/2021 12:30 ngày 08/01/2021 Thay bu long, dây dẫn , xà NR 474NIHO_45AĐã duyệt
ĐL Vĩnh Hải IC530172Xuân Ngọc07:30 ngày 08/01/2021 11:30 ngày 08/01/2021 Thay MBA T.172Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CC530050T.50 - (10)08:00 ngày 08/01/2021 15:00 ngày 08/01/2021 Thay tủ điện cho trạm T.50Đã duyệt
ĐL Cam Ranh CD4372H2Tiểu đoàn 454 - Lữ 95708:00 ngày 08/01/2021 15:00 ngày 08/01/2021 Thay tủ điện và sơn vỏ MBA cho trạm T.72H2Đã duyệt
ĐL Vĩnh Nguyên JC53037BTrạm 37B Thôn Phước Thượng14:00 ngày 08/01/2021 17:00 ngày 08/01/2021 Thay tủ điện hạ áp trạm T.37BĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục