Khánh Hòa hỗ trợ đến 50% giá thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp

18:17' - 08/12/2020
BNEWS Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% đơn giá thuê mặt bằng/m2/năm.

Tại Kỳ họp thứ 13, diễn ra trong hai ngày 7 và 8/12, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã ban hành Nghị quyết về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Chính sách này của tỉnh Khánh Hòa nhằm góp phần giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm địa điểm sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, duy trì liên tục quá trình sáng tạo trong doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa khởi nghiệp.
Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% đơn giá thuê mặt bằng/m2/năm tính theo diện tích thuê lại của nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Diện tích hỗ trợ tối đa là 10.000 m2 và số tiền hỗ trợ tối đa là 100 triệu đồng/doanh nghiệp/năm. Chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng của tỉnh Khánh Hòa được thực hiện thông qua việc bù giá cho các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất của các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hoặc được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

Thời gian hỗ trợ là 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng thuê mặt bằng trong giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ nói trên không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nhà nước.
Tỉnh Khánh Hòa hiện có 9 khu công nghiệp, cụm công nghiệp, với tổng diện tích đất còn trống, cho thuê khoảng 307 ha. Dự kiến đơn giá cho thuê bình quân của các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh bình quân vào khoảng 20.000 đồng/m2/năm.
Theo đánh giá của UBND tỉnh Khánh Hòa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm trên 97% tổng số doanh nghiệp trong toàn tỉnh; đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế, là nơi tạo việc làm chủ yếu và tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo...

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ chưa cao; thiếu lao động có tay nghề; năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp./.

>>Sôi động mua bán sáp nhập bất động sản công nghiệp


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục