Lilama đẩy mạnh tái cấu trúc

08:54' - 16/08/2019
BNEWS Tổng công ty cổ phần Lắp máy Việt Nam (Lilama) đang thực hiện thoái vốn tại một số đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc ngoài kinh doanh chính theo Đề án tái cấu trúc đã được phê duyệt.
Lilama 69-1 mở rộng cánh cửa ra thị trường ngoại.Ảnh: TTXVN

Tổng công ty cổ phần Lắp máy Việt Nam (Lilama) đang thực hiện thoái vốn tại một số đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc ngoài kinh doanh chính theo Đề án tái cấu trúc đã được phê duyệt.
Một trong định hướng hoạt động quan trọng Lilama năm 2019 là tích cực đẩy nhanh việc thực hiện Đề án tái cấu trúc (điều chỉnh lần 3) và kế hoạch thực hiện đề án đã được phê duyệt; trong đó đặc biệt chú trọng việc thoái vốn ra ngoài doanh nghiệp theo đúng lộ trình đã xây dựng. 


Sau khi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (chỉnh sửa lần 4) được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Tổng công ty triển khai các nội dung tái cấu trúc theo kế hoạch.
Dự báo thị trường vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn, Lilama đã xây dựng kế hoạch năm 2019 một cách thận trọng, đảm bảo tính khả thi và khả năng hiện thực hóa cao nhất. Một số chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông Lilama thông qua như: vốn điều lệ 797,26 tỷ đồng, tổng doanh thu 5.750,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 75 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 150 tỷ đồng và dự kiến tỷ lệ cổ tức 5%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục