Lợi nhuận của Bảo Việt tăng trưởng 28,5%

15:51' - 03/02/2021
BNEWS Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 1.597 tỷ đồng, tăng trưởng 28,5% so với năm 2019, hoàn thành 135,3% kế hoạch năm.
Tập đoàn Bảo Việt vừa cho biết, lũy kế cả năm 2020, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 48.949 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019, hoàn thành vượt 8,9% kế hoạch năm.
Năm 2020, vượt qua Covid19, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt tăng 28,5%. Ảnh: Bảo Việt
Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn đạt 1.597 tỷ đồng, tăng trưởng 28,5% so với năm 2019, hoàn thành 135,3% kế hoạch năm.
Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.410 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.012 tỷ đồng, hoàn thành 101,1% kế hoạch năm. Tổng tài sản Công ty Mẹ tại ngày 31/12/2020 đạt 18.600 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 18.195 tỷ đồng. Các công ty thành viên của Tập đoàn Bảo Việt đạt kết quả hết sức khả quan.
Bên cạnh đó, năm 2020, tổng doanh thu của các các công ty con cũng đạt  kết quả khả quan. Cụ thể,  Bảo Việt Nhân thọ đạt 36.151 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4%. Bảo hiểm Bảo Việt  đạt 11.503 tỷ đồng. Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF)  đạt 114 tỷ đồng. Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 594 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch năm.
Năm 2021, khởi đầu thập niên mới, Tập đoàn Bảo Việt cho biết sẽ tiếp tục chung tay cùng cộng đồng sẻ chia và tăng cường thực hiện các hoạt động nhân văn ý nghĩa, để cuộc sống con người tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Tổng doanh thu hợp nhất năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt tăng 9,1% Ảnh: Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt đã đồng hành cùng người dân trên cả nước chia sẻ gánh nặng tài chính trong cuộc sống và thực hiện đúng cam kết, chia sẻ và gánh vác trách nhiệm với cộng đồng để cùng chung tay “Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng.”
Bảo Việt hiện là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt hơn 147.000 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục