Long An rà soát, xử lý vi phạm dự án đầu tư

10:35' - 22/06/2024
BNEWS Trong 6 tháng đầu năm năm 2024, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thanh tra, phối hợp kiểm tra, rà soát đối với 41 dự án trên địa bàn.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, đơn vị sẽ tập trung rà soát, tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện đối với các dự án đầu tư nhằm kịp thời xử lý vi phạm; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp chấn chỉnh, thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm năm 2024, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thanh tra, phối hợp kiểm tra, rà soát đối với 41 dự án trên địa bàn. Qua đó đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực kế hoạch và đầu tư với số tiền xử phạt gần 1,8 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là do có hành vi không thực hiện đúng nội dung chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (chậm tiến độ), không thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định...

Ngoài ra, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra tình hình hoạt động của 17 doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp và đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 120 triệu đồng do các doanh nghiệp thực hiện kê khai hồ sơ không trung thực, không chính xác; vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp; góp không đủ vốn…
 

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An Trương Văn Liếp, việc thanh tra, kiểm tra được đơn vị tập trung thực hiện nhằm kịp thời xử lý vi phạm của nhà đầu tư, doanh nghiệp; đồng thời hướng dẫn nhà đầu tư doanh nghiệp chấn chỉnh, thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cũng tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhằm bổ sung đầy đủ thông tin, số liệu đối với các dự án; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tăng cường trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở đối với quản lý, theo dõi chặt chẽ các dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ rào cản, qua đó thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án trong năm 2024, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát cũng nhằm thực thi các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý dự án.

Theo UBND tỉnh Long An, trong năm 2023, thông qua rà soát, địa phương đã thực hiện thu hồi 47 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng và 33 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn gần 79 triệu USD. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã thu hồi 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 2,38 triệu USD; 6 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 287 tỷ đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục