May Sông Hồng sẽ trích lập quỹ dự phòng vào quý III và IV

09:11' - 21/08/2020
BNEWS May Sông Hồng sẽ trích lập quỹ dự phòng đối với khoản phải thu từ đối tác là Công ty TNHH Easy Fashion Macao Offshore Limitted (New York & Company) trong Báo cáo tài chính quý III, IV/2020.

Công ty cổ phần May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) thông báo, công ty sẽ trích lập quỹ dự phòng đối với khoản phải thu từ đối tác là Công ty TNHH Easy Fashion Macao Offshore Limitted (New York & Company) trong Báo cáo tài chính quý III, IV/2020.

Trước đó, tổ chức kiểm toán đã đưa ra kết luận đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ 2020 soát xét của công ty, ngoại trừ nội dung chưa trích lập dự phòng nói trên với trị giá hơn 219 tỷ đồng.

Công ty cho biết, trong kỳ, công ty có thực hiện bán hàng theo các đơn đặt hàng từ New York & Company (Bên mua) thông qua một đối tác của Bên mua là Easy Fashion Macao Offshore Limitted (Easy Fashion).

Theo thoả thuận giữa công ty và bên mua, việc thanh toán các khoản công nợ liên quan đến các giao dịch bán hàng cho Bên mua sẽ thực hiện thông qua Easy Fashion. Thời hạn thanh toán đối với các khoản công nợ là 90 ngày.

Tính đến ngày 30/6/2020, số dư khoản phải thu của công ty từ các giao dịch bán hàng cho New York & Company là khoảng 219 tỷ đồng; trong đó, số phải thu trong hạn là khoảng 55,2 tỷ đồng và số phải thu quá hạn dưới 3 tháng là khoảng 163,8 tỷ đồng.

Ngày 13/7/2020, công ty được biết về việc nộp đơn phá sản của RTW Retailwinds Inc (Công ty mẹ của New York & Company) lên Toà án Hoa Kỳ qua phương tiện thông tin đại chúng (báo chí và trang tin điện tử của Toà án Hoa Kỳ).

Sự kiện này phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán của công ty nên không trích lập dự phòng trên Báo cáo tài chính giữa niên độ (kết thúc ngày 30/6/2020) đã soát xét. Công ty sẽ tiến hành trích lập dự phòng theo quy định trong Báo cáo tài chính quý III-IV/2020.

Theo thông tin thêm của May Sông Hồng, Công ty RTW Retailwinds Inc đang trong quá trình nộp hồ sơ xin bảo hộ phá sản và theo luật pháp Hoa Kỳ, RTW Retailwinds Inc sẽ có 180 ngày để tái cơ cấu hoạt động kinh doanh dưới sự giám sát của cơ quan chức năng để có thể khôi phục và cải thiện hoạt động kinh doanh.

Trong thời gian này, May Sông Hồng đang tích cực phối hợp với Easy Fashion để thu hồi nợ. Năm 2019, doanh thu của New York & Company chiếm khoáng 13% tổng doanh thu của May Sông Hồng.

Nửa đầu năm 2020, dịch COVID-19 khiến các hợp đồng và đơn hàng FOB của khách hàng thông báo tạm dừng xuất, hoặc huỷ làm giảm doanh thu và lợi nhuận trước thuế.

Theo đó, doanh thu của May Sông Hồng trong thời gian này chỉ đạt hơn 2.165 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận trước thuế cũng chỉ đạt 265 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2019./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục