1. >

MSR thông báo phát hành cổ phiếu thưởng

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Tài nguyên Masan (Masan Resources – mã: MSR) công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

MSR thông báo phát hành cổ phiếu thưởng

Cụ thể, ngày 31/8 tới đây, Masan Resources sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành hơn 179,86 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.798,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Dự kiến sau phát hành Masan Resources tăng vốn điều lệ từ hơn 7.194 tỷ đồng lên xấp xỉ 9.000 tỷ đồng.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, công tác quản lý và khai thác tài nguyên, môi trường biển đã đạt được những kết quả nhất định, song việc thực hiện Chiến lược biển này còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém.

ncif