1. >

MSR thông báo phát hành cổ phiếu thưởng

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Tài nguyên Masan (Masan Resources – mã: MSR) công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

MSR thông báo phát hành cổ phiếu thưởng

Cụ thể, ngày 31/8 tới đây, Masan Resources sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành hơn 179,86 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.798,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Dự kiến sau phát hành Masan Resources tăng vốn điều lệ từ hơn 7.194 tỷ đồng lên xấp xỉ 9.000 tỷ đồng.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nghi lễ dâng sao giải hạn không phải là nghi lễ của Phật giáo, mà là tư tưởng triết học của lão giáo đã hòa nhập với Phật giáo trong truyền thống Tam giáo đồng nguyên. Phật giáo tôn trọng và đã dùng pháp phương tiện để tập hợp mọi người mà giảng về giáo lý nhân quả, hoằng dương Chính pháp.

ncif