Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội 2018

15:09' - 02/02/2018
BNEWS Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội 2018. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/2/2018; các quy định tại Thông tư áp dụng từ ngày 01/01/2018.
* Điều chỉnh lương tháng đã đóng bảo hiểm
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm bằng( = ) Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân ( x) Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng
Công thức trên áp dụng đối với:
Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ 01/01/2016 trở đi theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ 01/01/2018 đến 31/12/2018;
Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.
Mức điều chỉnh cụ thể được xác định như sau:
Trước Năm: 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mức điều chỉnh: 4,56 3,87 3,66 3,54 3,29 3,15 3,20 3,21 3,09 3,00 2,78 2,57 2,39
Năm: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mức điều chỉnh: 2,21 1,79 1,68 1,54 1,30 1,19 1,11 1,07 1,06 1,04 1,00 1,00
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định nói trên.
* Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Thông tư cũng quy định điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.
Mức đóng được điều chỉnh theo công thức:
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.
Cụ thể:
Năm: 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mức điều chỉnh: 1,79 1,68 1,54 1,30 1,19 1,11
Năm: 2014 2015 2016 2017 2018
Mức điều chỉnh: 1,07 1,06 1,04 1,00 1,00
Đối tượng người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 điều này, tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 2 Thông tư này. Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục