Mục tiêu đến năm 2025, hàng Việt chiếm hơn 85% tại kênh phân phối hiện đại

09:40' - 24/04/2021
BNEWS Mục tiêu đến năm 2025, giữ thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại và trên 80% các kênh phân phối truyền thống.

Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu đến năm 2025, giữ thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các kênh phân phối hiện đại và trên 80% các kênh phân phối truyền thống.

>>Cơ hội cho hàng Việt trên nền tảng thương mại điện tử của Singapore

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục