Năm 2021, Hà Nội giảm hàng nghìn biên chế

13:36' - 09/12/2020
BNEWS Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định giảm hàng nghìn biên chế trong năm 2021.

Đây là nội dung đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết nghị thông qua tại Kỳ họp thứ 18, ngày 9/12.

Với 93/93 đại biểu tán thành, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất năm 2021, biên chế hành chính của thành phố là 9.003 biên chế; trong đó biên chế công chức là 7.927, giảm 115 biên chế so với năm 2020; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ là 1.076 chỉ tiêu, giảm 361 chỉ tiêu so với năm 2020.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cũng quyết định 135.383 biên chế sự nghiệp, trong đó 116.380 biên chế viên chức, giảm 6.385 biên chế so với năm 2020.
Theo bà Vũ Thị Hà, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, các lĩnh vực giảm gồm: Giảm trừ từ nguồn biên chế dự phòng còn chưa sử dụng; giảm do chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ để giảm biên chế hưởng lương ngân sách; giảm biên chế viên chức giáo dục khối mầm non do giảm số học sinh; giảm biên chế viên chức tại các trường cao đẳng nghề do giảm học sinh, sinh viên...
Sau khi giảm, tổng số biên chế trên của Hà Nội đảm bảo đúng số giao theo biên chế của Bộ Nội vụ năm 2021 tại Quyết định số 796/QĐ-BNV ngày 13/10/2020.
Để đáp ứng công việc, sau khi cắt giảm biên chế, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản tối đa các thủ tục hành chính liên quan, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc; nâng cao dịch vụ công mức độ 3 và 4 để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục