Năm 2024, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 7,5-8%

11:29' - 06/12/2023
BNEWS Đây là thông tin được ông Trịnh Văn Diễn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên thông tin tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức ngày 6/12.

Ông Trịnh Văn Diễn cho rằng, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, khu vực thương mại, dịch vụ có sự phát triển vượt bậc, trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế.

 


Cùng với đó, vốn đầu tư phát triển tăng cao, nhiều dự án phát triển kết cấu hạ tầng, khu đô thị, dự án sản xuất kinh doanh lớn, trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ đầu tư; giải ngân vốn đầu tư công đạt khá...

Theo ông Trịnh Văn Diễn, năm 2024, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8%; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 8,5-8,7%; thương mại, dịch vụ tăng 9%; nông nghiệp, thủy sản tăng 2%.

Tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 95.000 tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 121 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 7 tỷ USD; tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 70.000 tỷ đồng.

Tỉnh Hưng Yên phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 32.823 tỷ đồng; phấn đấu có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 1 huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu…
Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mặc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); ưu tiên thu hút các nhà đầu tư lớn, các tập đoàn đa quốc gia các dự án dầu tư lớn, ứng dụng công nghệ cao, an toàn môi trường; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tỉnh, tạo bước đột phá trong phát triển giao thông, các khu công nghiệp cụm công nghiệp.

Năm 2024, tỉnh Hưng Yên phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất các khu công nghiệp đã được cấp chủ trương đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với hầu hết diện tích được giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư khu công nghiệp; phấn đấu thu hút 600 triệu USD vốn đầu tư vào các khu công nghiệp.

Đồng thời, tăng cường giám sát, đôn đốc chủ đầu tư các cụm công nghiệp tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển các cụm công nghiệp đã được thành lập, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng từ 300 - 500 ha và đầu tư xây dựng hạ tầng trên 200 ha đất hạ tầng cụm công nghiệp.
Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”, nhằm sớm bàn giao đất cho doanh nghiệp để triển khai các dự án đầu tư.

Các Sở, ban ngành, liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động, tích cực phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; rút gắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai đầu tư dự án.
Cùng với đó, tỉnh tập trung khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục về giao đất, xác định giá trị tiền sử dụng đất của các dự án đô thị, nhà ở, tạo nguồn thu ngân sách cho tỉnh, hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2024…
Năm 2023, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên đạt 10,05% vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch đề ra là 9%), là tỉnh có mức tăng trưởng cao thứ 4/11 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và cao thứ 7/63 tỉnh thành, thành phố trên cả nước.
Cơ cấu kinh tế Hưng Yên tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,35% (kế hoạch là 9,5%); giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 7,49%; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 14,25% (kế hoạch là 99%); GRDP bình quân đầu người là 112,3 triệu đồng (kế hoạch 112 triệu đồng).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ ước gần gấp đôi so với kế hoạch đạt 93.957 tỷ đồng (kế hoạch là 52.000 tỷ đồng), tăng 49,4% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 33.100 tỷ đồng, đạt 144% so với dự toán giao; trong đó, thu nội địa 29.500 tỷ đồng, thu thuế xuất, nhập khẩu 3.600 tỷ đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục