Nâng cao chất lượng tư vấn các dự án đầu tư xây dựng

08:31' - 09/02/2019
BNEWS Trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lưới điện chất lượng của khâu tư vấn, khảo sát ảnh hưởng đến nhiều mặt của dự án.

Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình điện miền Bắc (NPMB) cho biết, trong năm năm gần đây, mỗi năm Ban được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giao nhiệm vụ khởi công và đóng điện khoảng 22 dự án, công trình. Đây là các dự án có tầm quan trọng trong việc cấp điện cho thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Công ty Truyền tải điện 3 thi công Trạm biến áp 220kV Krông Búk. Ảnh: TTXVN

Giám đốc Ban, ông Phan Lương Thiện cho biết: “Chúng tôi xác định trong đầu tư xây dựng các công trình lưới điện thì chất lượng và tiến độ của dự án phải được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó thì phải đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư của dự án. Để đảm bảo chất lượng, tiến độ và tiết kiệm chi phí của dự án lưới điện thì chất lượng tư vấn thiết kế các dự án phải đặt lên hàng đầu”.
Cũng theo ông Thiện, trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lưới điện chất lượng của khâu tư vấn, khảo sát ảnh hưởng đến nhiều mặt của dự án. Mỗi khâu trong quá trình thiết kế không đảm bảo chất lượng sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy.
Cụ thể như trong khảo sát dự án, các vấn đề hay gặp phải khi thỏa thuận tuyến, vị trí công trình đó là chồng lấn vào quy hoạch của địa phương, các công trình hạ tầng khác và đất ở của nhân dân địa phương dẫn đến việc thỏa thuận kéo dài. Trong quá trình thực hiện xuất hiện các vướng mắc dẫn đến phải hiệu chỉnh vị trí hoặc nắn tuyến đường dây làm chậm tiến độ và phát sinh chi phí.
Việc khảo sát địa hình không đảm bảo chất lượng, xác định sai cao độ, sai địa hình sẽ dẫn đến thiết kế san, đắp hố móng và mặt bằng công trình không chuẩn xác, không đảm bảo an toàn cho các khoảng vượt, tính toán khoảng cột trọng lượng...
Bên cạnh đó, việc khảo sát địa chất không đảm bảo chất lượng, xác định sai cấp đất, cấp đá, điện trở suất của đất sẽ dẫn phải thiết kế phải bổ sung khi thi công ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng cũng như tiến độ dự án. Ngoài ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ, ông Thiện cho rằng chất lượng của khảo sát cũng tác động không nhỏ đến chi phí của dự án.
Đối với khâu thiết kế, theo ông Phan Lương Thiện, các vấn đề mà tư vấn thiết kế hay vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện là việc xác định quy mô, tiếp địa, khoảng cách phóng điện không đạt yêu cầu, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường không đạt yêu cầu. Hệ quả dẫn đến việc thẩm tra phê duyệt kéo dài, phải xử lý trong quá trình thi công làm chậm tiến độ dự án và phát sinh chi phí.
Ông Thiện cũng cho biết, nếu lập biện pháp thi công không chính xác và xác định tính toán chi phí không đúng với định mức, đơn giá và các quy định sẽ dẫn đến quá trình đấu thầu dự án kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ hoặc là vượt nhiều so với chi phí thực tế gây lãnh phí và khó khăn cho việc thu xếp vốn. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến khâu quyết toán dự án hoàn thành, khâu thanh tra kiểm toán.
Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, Ban đã yêu cầu các nhà thầu thiết kế thực hiện nghiêm các quy định trong công tác thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công theo đúng các quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ- CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định 46/2015/NĐ- CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ- CP.

Các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương. Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
Cùng với việc thực hiện nghiêm Quy chế công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), NPMB còn áp dụng các quy định về khảo sát các công trình lưới điện của Tập đoàn. Các quy định về thiết kế trạm biến áp, về quy cách thiết bị dùng trong lưới điện truyền tải của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Đồng thời áp dụng triệt để thiết kế chuẩn hoặc các quy định chung đã được EVN, Tổng công ty ban hành để đảm bảo chuẩn hóa trong thiết kế.
NPMB cũng yêu cầu các nhà thầu khảo sát đưa phương pháp không ảnh và GIS vào khảo sát địa hình. Việc này sẽ dẫn đến việc xác định cự ly vận chuyển chính xác hơn và bố trí cột hợp lý. Đồng thời yêu cầu các nhà thầu đưa thiết kế 3D vào thiết kế trạm biến áp và tiến tới áp dụng cho thiết kế đường dây.

Việc áp dụng nội dung này theo ông Thiện sẽ khắc phục được việc xác định chính xác khoảng cách phóng điện tại những vị trí khó. Mặt khác, trong thời gian tới Ban sẽ yêu cầu tư vấn thiết kế thiết kế theo mô hình thông tin công trình (BIM) mà hiện đã đề nghị Tổng công ty cho áp dụng với trạm biến áp 220kV Sơn Động.
Ngoài ra, NPMB còn tổ chức đánh giá, tổng kết hợp đồng và tiến hành chấm điểm các nhà thầu để làm cơ sở cho việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế trong các dự án tiếp theo đảm bảo chất lượng, có trách nhiệm.

Nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra đồng thời lựa chọn các đơn vị thẩm tra có đủ năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực tư vấn. Lựa chọn đơn vị giám sát khảo sát có năng lực để giám sát khảo sát thực hiện đúng quy trình, quy định và phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt.
Ngoài các giải pháp trên, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc đã đề xuất với EVNNPT sớm có qui định về quản lý tiến độ các hợp đồng tư vấn tương tự như quy định của Tổng công ty về quản lý tiến độ theo hợp đồng trong các hợp đồng xây lắp. Bên cạnh đó, cần có quy định phê duyệt, thỏa thuận phương án thiết kế ngay khi nhà thầu tư vấn cung cấp đủ thông tin không đợi các đơn vị quản lý dự án trình Tổng công ty thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục