1. >

Ngân hàng Nhà nước quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn của các ngân hàng

Facebook Share

BNEWS.VN Từ ngày 1/1/2020, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình giảm dần.

Lộ trình giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này thay thế Thông tư 36/2014/TT-NHNN.

Theo đó, từ ngày 1/1/2020, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình giảm dần.

Cụ thể, từ 01/01/2020 đến hết 30/9/2020, tỷ lệ này giảm từ mức 60% hiện nay xuống còn 40%. Từ  01/10/2020 đến hết ngày 30/9/2021 giảm tiếp xuống 37%.

Từ 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022 tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn giảm tiếp xuống còn 34%.

Từ sau 1/10/2022 trở đi, tỷ lệ này được đưa về mức tối đa là 30%.

Quy định trên được xem là động thái Ngân hàng Nhà nước thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tập trung vốn tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình..

Thông tư 22/2019/TT-NHNN gồm 3 chương, 25 điều và 3 phụ lục kèm theo. Trong đó, quy định các hạn cấp tín dụng, điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu và quản lý cấp tín dụng.

Thông tư cũng quy định tỷ lệ về khả năng chi trả và quản lý, xử lý việc không đảm bảo các tỷ lệ khả năng chi trả; tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn; tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; giới hạn góp vốn, mua cổ phần và điều kiện, giới hạn mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác…/.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hôm qua (24/2), tại khóa họp lần thứ 43 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi các nước bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trong thời đại số và biến đổi khí hậu.

ncif