Ngành thống kê sẽ đề xuất kịp thời các “kịch bản tăng trưởng kinh tế”

10:51' - 08/01/2019
BNEWS Năm 2019, toàn ngành thống kê sẽ tập trung nâng cao chất lượng thống kê, kịp thời đề xuất các giải pháp ứng phó có hiệu quả các biến động trên thị trường.


Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và tập huấn nghiệp vụ năm 2019 của ngành thống kê, tổ chức sáng 8/1 tại Hà Nội là tiếp tục nâng cao chất lượng số liệu thống kê, bảo đảm tốt thông tin thống kê, chủ động nghiên cứu, đề xuất kịp thời các “kịch bản tăng trưởng kinh tế” phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, toàn ngành sẽ tập trung nâng cao chất lượng thống kê, phân tích và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, kịp thời đề xuất các giải pháp ứng phó có hiệu quả các biến động trên thị trường thế giới, nhất là thị trường tài chính, tiền tệ, thương mại phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước.
Ngành đẩy mạnh việc biên soạn các ấn phẩm thống kê, tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê, biến thông tin thống kê thành tri thức của người sử dụng; biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2018” vào quý I/2019 và “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019” vào tháng 12/2019.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh năm 2019, toàn ngành thống kê sẽ tập trung nâng cao chất lượng thống kê, kịp thời đề xuất các giải pháp ứng phó có hiệu quả các biến động trên thị trường. Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN


Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm, ngành sẽ hoàn thành các cuộc điều tra trong kế hoạch, bảo đảm chất lượng thông tin thu thập; tập trung nguồn lực thực hiện tốt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; thực hiện tốt Luật Thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam; triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm bổ sung kết quả của một số hoạt động kinh tế chưa được thu thập và biên soạn trong chỉ tiêu GDP, GRDP; thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…
Bên cạnh đó, ngành tiếp tục đổi mới phương pháp chế độ thống kê; nghiên cứu, cải tiến và áp dụng một số phương pháp thống kê mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, đặc biệt trong hoạt động thu thập thông tin qua các cuộc điều tra bằng việc sử dụng công cụ máy tính bảng cầm tay, ứng dụng phiếu điện tử; cụ thể hóa các nội dung phối hợp với bộ, ngành, địa phương …
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh đánh giá, năm 2018, ngành thống kê đã chủ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này với nỗ lực, trách nhiệm xác định đầy đủ, kịp thời, chính xác, khách quan động thái của nền kinh tế từ đó việc xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế, kịch bản điều hành giá để kiểm soát lạm phát có chất lượng; các chuyên đề phân tích từ kết quả các cuộc tổng điều tra, điều tra giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ và các địa phương có thêm nguồn thông tin quý giá trong quản lý, điều hành.
Chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm, ngành thống kê cần thực hiện trong năm 2019, Thứ trưởng Lê Quang Mạnh yêu cầu ngành thống kê phải chủ động nắm bắt xu hướng, những vấn đề mới phát sinh để biên soạn các báo cáo chuyên đề chất lượng, nhưng đồng thời cũng bảo đảm về thời gian để các sản phẩm này không chỉ có giá trị nghiên cứu, tham khảo mà còn có giá trị về mặt điều hành chính sách.
“Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt các đề án lớn của ngành; thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; đặc biệt là thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm bổ sung kết quả của một số hoạt động kinh tế chưa được thu thập và biên soạn trong chỉ tiêu GDP, GRDP…”, Thứ trưởng Lê Quang Mạnh nhấn mạnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục