Ngành xây dựng đặt mục tiêu chấm dứt điều chỉnh quy hoạch tuỳ tiện

17:10' - 21/01/2019
Bnews Năm 2019, ngành xây dựng tập trung tạo chuyển biến mạnh trong việc nghiên cứu hình thành các công cụ quản lý cơ chế chính sách mới.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Thu Hằng/BNEWS/TTXVN

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành xây dựng hướng đến trong năm 2019 là tiếp tục đẩy mạnh triển khai các kế hoạch về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin – Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khẳng định.
Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn quản lý trong chỉ đạo điều hành và thực hiện công vụ; phấn đấu cải thiện chỉ số xếp hạng về chỉ số hành chính trong năm 2019.
Năm 2019, ngành xây dựng tập trung tạo chuyển biến mạnh trong việc nghiên cứu hình thành các công cụ quản lý cơ chế chính sách mới để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực từ quy hoạch, kiến trúc, hoạt động xây dựng, phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, bất động sản, vật liệu xây dựng, tái cơ cấu ngành và doanh nghiệp cho đến đơn vị sự nghiệp,…
Trong số đó, Bộ Xây dựng chú trọng vào 1 số nội dung mới như: hoàn thiện thể chế về xây dựng để đến cuối nhiệm kỳ bảo đảm sự đồng bộ, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước của hệ thống quy định pháp luật về xây dựng.
Thông qua việc theo dõi chặt chẽ tình hình triển khai Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi bổ sung sửa đổi các luật có nội dung liên quan đến quy hoạch, Bộ Xây dựng kịp thời đề xuất với Chính phủ các giải pháp thực hiện tốt việc quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị không để có sự vướng mắc, rối loạn, chậm chễ trong quá trình thực hiện.
Mục tiêu đặt ra là hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, sai quy định; triển khai kịp thời có hiệu quả đề án phát triển đô thị thông mình.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đề xuất các giải pháp tổng thể về phát triển đô thị để tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và các năm sau theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Phạm Hồng Hà khẳng định.
Năm 2018 vừa qua, Bộ Xây dựng cùng và các địa phương đã tích cực thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng; tăng cường ứng dụng thông tin trong cấp phép xây dựng (mức độ 3,4). Riêng Bộ Xây dựng đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
Bộ Xây dựng là Bộ đầu tiên trong tổng số 22 bộ, ngành chính thức triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo mô hình Bộ phận một cửa đặt tại Văn phòng Bộ; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả xử của toàn bộ 41 thủ tục hành chính cấp Bộ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục