Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị

10:47' - 30/12/2019
BNEWS Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, huyện Hải Lăng thành lập thị trấn Diên Sanh, xã Hải Phong, xã Hải Hưng, xã Hải Định. Sau khi sắp xếp, huyện Hải Lăng có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 1 thị trấn.
Huyện Triệu Phong sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân xã Triệu Thành có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 1 thị trấn.
Huyện Cam Lộ sau khi thành lập xã Thanh An có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 xã và 1 thị trấn. 
Huyện Đakrông sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân xã Ba Lòng có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn. 
Huyện Hướng Hóa sau  khi thành lập xã Lìa có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 2 thị trấn. 
Huyện Gio Linh thành lập xã Linh Trường, xã Phong Bình; điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân xã Gio Sơn, xã Gio Hải, xã Gio Mai. Sau khi sắp xếp, huyện Gio Linh có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn. 
Huyện Vĩnh Linh điều chỉnh diện tích tự nhiên và người dân thị trấn Cửa Tùng; thành lập xã Kim Thạch, xã Trung Nam, xã Hiền Thành. Sau khi sắp xếp, huyện Vĩnh Linh có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 3 thị trấn. 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Quảng Trị có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 125 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 101 xã, 13 phường và 11 thị trấn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục