Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện

16:37' - 03/02/2017
BNEWS Công ty Truyền tải điện 3 đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo khối lượng, chất lượng các dự án đầu tư đúng tiến độ.
Vệ sinh cách điện đường dây 500kV Pleiku-Di Linh. Ảnh: TTXVN

Công ty Truyền tải điện 3 cho biết, năm nay, Công ty có kế hoạch khởi công 3 dự án và đóng điện 3 dự án lưới điện trong khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên với tổng vốn đầu tư 731 tỷ đồng, tăng 165 tỷ đồng so với kế hoạch đầu tư năm trước.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo khối lượng, chất lượng các dự án đầu tư đúng tiến độ.

Theo đó, Công ty rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án, tập trung điều hành để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục trình duyệt các bước chuẩn bị đầu tư, linh hoạt trong quản lý điều hành dự án.

Cùng với đó, nâng cao năng lực điều hành quản lý dự án, thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm theo phân cấp quyết định đầu tư trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) nhằm nâng cao chất lượng của từng cung đoạn tư vấn thực hiện dự án, bắt đầu từ khâu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, thiết kế bản vẽ thi công và công tác lựa chọn nhà thầu.

Trong quản lý điều hành các dự án, Công ty bám sát các mục tiêu theo tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết theo từng dự án xác định đường găng để  tập trung chỉ đạo hoàn thành các mốc tiến độ được giao.

Đồng thời chủ động làm việc với các địa phương (xã, huyện, tỉnh) nơi có dự án đi qua để giải quyết các thủ tục đền bù.

Đặc biệt là các dự án đường dây, công tác thỏa thuận tuyến được Công ty chú trọng sâu sát tránh trường hợp tuyến qua đất  rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, nhà dân sẽ rất khó khăn trong công tác triển khai đền bù giải phóng mặt bằng.

Thi công Công trình nâng công suất TBA 220kV Kroongbuk. Ảnh: TTXVN

Đối với các dự án khởi công, ngay trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Công ty đã chủ động cùng với với đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra  lập tiến độ chi tiết, quản lý chặt chẽ chất lượng, phân công trách nhiệm cho cá nhân trực tiếp thẩm định dự án từ khảo sát phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đến Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công. 

Lãnh đạo Công ty và cán bộ quản lý dự án trực tiếp làm việc với chính quyền địa phương nơi có dự án đi qua để hoàn thiện, tham mưu và đề xuất, phương án các thủ tục về đất đai, thỏa thuận tuyến, phòng cháy chữa cháy, môi trường….

Công ty cũng phối hợp với tư vấn thiết kế thẩm tra, xem xét  Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công ngay từ khi dự án bắt đầu triển khai, rút ngắn thời gian trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án được phê duyệt, Công ty chủ động lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức lập thiết kế - dự toán đảm bảo đồng bộ với thời gian trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; Kịp thời xử lý nhanh các vấn đề tồn tại vướng mắc.

Ngay sau khi ký hợp đồng thi công, Công ty cũng chủ động làm việc với các Nhà thầu (cung cấp vật tư thiết bị, thi công, giám sát) lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng, tổ chức họp quán triệt, thống nhất và yêu cầu các đơn vị liên quan tuân thủ nghiêm túc mục tiêu đã thống nhất.

Đồng thời phối hợp với nhà thầu lập, phê duyệt các biện pháp tổ chức thi công đảm bảo giảm thiểu thời gian cắt điện.

Công ty còn cử cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia giám sát, đồng thời tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng e-QLDA để kịp thời theo dõi, giám sát tiến độ, chất lượng công trình.

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng luôn là nhiệm vụ khó khăn nhất đối với các dự án lưới điện. Nhận thức được điều này, lãnh đạo Công ty  trực tiếp làm việc, báo cáo kiến nghị các khó khăn vướng mắc với lãnh đạo  địa phương có dự án  để thống nhất chủ trương, quan điểm cũng như  phân công cán bộ Truyền tải Điện khu vực bám sát và đề xuất các giải pháp với địa phương.

Từ đó, kịp thời  đền bù giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Một mặt Công ty cử cán bộ đền bù trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các hộ dân để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, mặt khác, Công ty cũng thường xuyên phối hợp với các Sở, các phòng chức năng các Trung tâm phát triển quỹ đất, các xã để kịp thời đề xuất Lãnh đạo tỉnh bổ sung chính sách hỗ trợ và giải quyết các đề nghị, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai bồi thường – giải phóng mặt bằng.  

Cùng với việc quản lý chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình, Công ty còn kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư thực hiện dự án, giảm tối thiểu phát sinh khối lượng do phải thay đổi thiết kế, xử lý chất lượng dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thành công trình, tăng chi phí đầu tư và chi phí quản lý dự án.

Ngoài ra, việc đôn đốc các nhà thầu hoàn thành nghiệm thu thanh toán theo đúng thời gian qui định trong hợp đồng, chủ động mời các đơn vị liên quan như nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình nghiệm thu quyết toán cũng giúp Công ty sớm hoàn thiện kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2017./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục