Nhiều kiến nghị của doanh nghiệp chưa được giải quyết, phản hồi dứt điểm

17:19' - 28/04/2020
BNEWS VCCI kiến nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục có ý kiến với các bộ, ngành, địa phương có giải pháp giải quyết dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp, đặc biệt là các kiến nghị tồn đọng từ đầu năm 2020.

Theo tin từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong quý I/2020, VCCI thống kê được có 111  kiến nghị mới được gửi từ phía các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp để kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương về việc hướng dẫn xây dựng pháp luật và đề xuất tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp.

Đồng thời, VCCI cũng nhận được 80 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của 20 bộ, ngành, địa phương, giảm đáng kể so với quý 4/2019.
Về cơ bản, Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị nhất từ doanh nghiệp, liên quan tới việc đề nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan hay đề xuất hướng dẫn trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; xác định hành vi vi phạm Luật Quản lý thuế; khấu trừ thuế gia tăng của máy móc, thiết bị nhập khẩu thay thế; hướng dẫn hoàn thuế dự án đầu tư.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng việc tăng giá hàng hóa khi đánh thuế nhập khẩu; hướng dẫn việc nhà thầu phụ sử dụng danh mục miễn thuế của Chủ đầu tư; hướng dẫn các quy định của pháp luật liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân...
Các doanh nghiệp cũng đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn một số thủ tục pháp luật quy định về sản phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất và tiêu thụ nội bộ doanh nghiệp; hướng dẫn chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; hướng dẫn thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử không có thưởng...
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nhận được không ít kiến nghị liên quan tới đề xuất hướng dẫn thời điểm góp vốn điều lệ của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đã thành lập công ty tại Việt Nam; hướng dẫn chuyển nhượng dự án đầu tư; thanh toán hạng mục chung trong hợp đồng trọn gói; hướng dẫn đặt tên cho doanh nghiệp.

Hay như hướng dẫn thủ tục thuê đất nằm ngoài quy hoạch; hướng dẫn thay đổi nhà đầu tư thực hiện dự án, chuyển nhượng dự án đầu tư; hướng dẫn ký hợp đồng và ủy quyền cho chi nhánh; hướng dẫn thực hiện quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, thời hạn thuê xưởng thực hiện dự án đầu tư; hướng dẫn thủ tục cấp phép hoạt động thương mại điện tử cho nhà đầu tư nước ngoài; hướng dẫn chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài; hướng dẫn việc đăng ký mã ngành 6420…
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được 4 kiến nghị của doanh nghiệp với nội dung liên quan tới việc hướng dẫn quy định chứng minh nguồn gốc tiền mặt để nộp vào tài khoản của người nước ngoài ở Việt Nam; hướng dẫn về cơ cấu khoản nợ vay nước ngoài, đề xuất một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bênh COVID-19.
Hay Bộ Xây dựng nhận được các kiến nghị của doanh nghiệp về đề xuất hướng dẫn thực hiện pháp luật về quyết toán gói thầu trong hợp đồng trọn gói; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng....
Đánh giá việc trả lời kiến nghị của các bộ, ngành và địa phương, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhận định, nhìn chung các bộ ngành đã chủ động tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ và VCCI chuyển tới khá đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn theo phiếu chuyển của văn phòng.
Tuy nhiên, một số bộ ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị doanh nghiệp chưa kịp thời và đúng thời hạn vì các lý do như: các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp thường liên quan đến các quy định của pháp luật, trong khi một số văn bản quy phạm pháp luật chưa cụ thể so với thực tế đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải có thời gian nghiên cứu để trả lời.
Bên cạnh đó, một số kiến nghị tuy được các bộ, ngành trả lời nhưng việc trả lời thiên về giải thích pháp luật và không nêu hướng giải quyết cụ thể và dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp. Các kiến nghị của doanh nghiệp thường bị chuyển qua nhiều cấp do vậy thời gian bộ, ngành nhận được và trả lời chưa kịp thời so với thời gian doanh nghiệp gửi kiến nghị.
Chủ tịch VCCI cũng kiến nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục có ý kiến với các bộ, ngành, địa phương có giải pháp giải quyết dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp, đặc biệt là các kiến nghị tồn đọng từ đầu năm 2020./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục