1. >

Nhiều nội dung quan trọng sắp được thông qua tại Đại hội cổ đông PV Drilling

Facebook Share

BNEWS.VN Nhiều nội dung quan trọng, trong đó có phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2018 của PV Drilling sẽ được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông vào ngày 26/4 tới đây.

Nhiều nội dung quan trọng sắp được thông qua tại Đại hội cổ đông PV Drilling

Giàn khoan dầu khí của PVD - đơn vị thành viên của PVN. Ảnh: PVN

Theo Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling), Đại hội lần này sẽ xem xét và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2018; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của PV Drilling, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018. 

Đại hội cũng sẽ thông qua kế hoạch hoạt động năm 2019 và định hướng chiến lược của PV Drilling; sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp với quy định pháp luật mới; bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của PV Drilling; bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát của PV Drilling; phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Theo PV Drilling, hiện Tổng Công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khan làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Các chương trình khoan trong nước còn ít và hầu hết là các chương trình khoan ngắn hạn. Trong khi đó, đơn giá dịch vụ khoan giảm mạnh, hoạt động dưới giá thành chủ yếu do chi phí cố định lớn.

Giàn khoan PV DRILLING V không có việc làm dẫn tới việc tái cơ cấu khoản nợ vay gặp khó khăn; trong đó, các bên tham gia dự án chưa góp vốn để duy trì bảo dưỡng giàn khoan trong thời gian giàn khoan chưa có việc làm.

Đặc biệt, công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh của các công ty đa quốc gia và nội địa, các rào cản về bảo hộ mậu dịch, thương mại, thuế quan, văn hóa của các nước sở tại.

Ngoài ra, công tác thu hồi công nợ quá hạn của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên của PV Drilling gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi công nợ quá hạn dẫn đến PV Drilling phải trích lập dự phòng tài chính rất lớn, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của PV Drilling.

Trước đó, ngày 12/4/2019, PV Drilling đã ban hành Quyết định 01/04/2019/QĐ-HĐQT miễn nhiệm ông Phạm Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc PV Drilling và ban hành Quyết định 02/04/2019/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc PV Drilling.

Đồng thời, HĐQT ban hành Quyết định 03/04/2019/QĐ-HĐQT bầu ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling kể từ ngày 12/04/2019./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kể từ ngày 28/5 tới đây, 7 ngân hàng thương mại sẽ phát hành ra thị trường những chiếc thẻ ATM làm bằng công nghệ chíp có tính bảo mật cao để thay cho “thẻ từ” đang sử dụng hiện nay.

ncif