Nhựa An Phát Xanh tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%

06:08' - 05/08/2019
Bnews Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

Với 171,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa An Phát dự chi số tiền là 85,6 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng là 15/8, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/8. Ngày thanh toán là 5/9.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục