Nông nghiệp cắt giảm 122 thủ tục hành chính

15:32' - 06/03/2019
Bnews Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có tổng số 386 thủ tục hành chính.
Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có 386 thủ tục hành chính. Ảnh: Bích Hồng/BNEWS/TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có tổng số 386 thủ tục hành chính. Cụ thể: 248 thủ tục hành chính cấp trung ương, 106 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 18 thủ tục hành chính cấp huyện, 8 thủ tục hành chính cấp xã và 6 thủ tục hành chính cơ quan khác.
Theo đó, số thủ tục hành chính được cắt giảm là 122 thủ tục. Cụ thể: cấp trung ương giảm 71 thủ tục (từ 319 xuống còn 248 thủ tục); cấp tỉnh giảm 31 thủ tục (từ 137 xuống còn 106 thủ tục); cấp huyện giảm 20 thủ tục (từ 38 xuống còn 18 thủ tục); cấp xã giảm 4 thủ tục (từ 14 xuống còn 8 thủ tục).
Cùng với việc hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực này đều được rà soát, đơn giản hóa và có số lượng cắt giảm ấn tượng.

Lĩnh vực lâm nghiệp giảm từ 134 thủ tục hành chính xuống còn 36 thủ tục (giảm gần 4 lần); lĩnh vực thủy sản giảm từ 66 thủ tục hành chính xuống còn 45 thủ tục hành chính; trong đó, có 3 thủ tục hành chính đã được xã hội hóa.
Với việc rà soát, chuẩn hóa lần này, các thủ tục hành chính đã được phân chia cụ thể trong các lĩnh vực, đảm bảo dễ theo dõi, thực hiện như lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý xây dựng công trình…
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian tới, Bộ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và trong quá trình hoàn thiện thể chế đối với lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi theo Kế hoạch số 366/QĐ-BNN-VP đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 28/01/2019.
Quyết định trên thay thế Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục