Nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới xây dựng kho lưu trữ chiến lược "khủng"

07:30' - 04/04/2024
BNEWS Ấn Độ, nước tiêu thụ và nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, có kế hoạch xây dựng kho lưu trữ chiến lược dầu thô thương mại đầu tiên để phòng ngừa trước bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào.
Ấn Độ, nước tiêu thụ và nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, có kế hoạch xây dựng kho lưu trữ chiến lược dầu thô thương mại đầu tiên trong nỗ lực củng cố kho dự trữ như một biện pháp phòng ngừa trước bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào.

Công ty Dự trữ Dầu khí Chiến lược Ấn Độ (ISPRL), do Chính phủ Ấn Độ thành lập để xây dựng và vận hành các kho dự trữ xăng dầu chiến lược trong nước, đã mời thầu xây dựng kho chứa ngầm 2,5 triệu tấn tại Padur, bang Karnataka, Tây Nam Ấn Độ. ISPRL trong giai đoạn đầu tiên đã xây dựng một kho dự trữ xăng dầu chiến lược trong các hang đá ngầm để lưu trữ 5,33 triệu tấn dầu thô tại ba địa điểm Visakhapatnam (1,33 triệu tấn) ở bang Andhra Pradesh và Mangalore (1,5 triệu tấn) và Padur (2,5 triệu tấn) ở Karnataka.

 

Trong Giai đoạn II, ISPRL dự định xây dựng một khu dự trữ dầu mỏ chiến lược kiêm thương mại trong các hang đá ngầm cùng với các cơ sở liên quan trên mặt đất, bao gồm Hệ thống phao neo một điểm (SPM) chuyên dụng và các đường ống liên quan (ngoài khơi và trên bờ) để lưu trữ 2,5 triệu tấn dầu thô tại Padur-II với chi phí là khoảng 660 triệu USD.

Các kho chứa Giai đoạn I được xây dựng bằng kinh phí của chính phủ.

Trong cuộc đấu thầu, ISPRL cho biết Padur-II sẽ được xây dựng theo mô hình hợp tác công tư (PPP), trong đó các bên tư nhân sẽ thiết kế, xây dựng, tài trợ và vận hành kho lưu trữ. Các nhà thầu đã được yêu cầu báo giá khoản trợ cấp tài chính mà họ yêu cầu để xây dựng quỹ dự trữ hoặc phí bảo hiểm/phí mà họ muốn cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ dự thầu sẽ đến hạn vào ngày 22/4 và hồ sơ dự thầu sẽ được trao trước ngày 27/6.

Nhà điều hành Padur-II sẽ cho bất kỳ công ty dầu mỏ nào muốn thuê kho chứa dầu và tính phí. Các công ty lưu trữ dầu có thể bán nó cho các nhà máy lọc dầu trong nước. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, Chính phủ Ấn Độ sẽ có quyền sử dụng dầu đầu tiên.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục