Ông Dương Mạnh Sơn được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT PV GAS

11:30' - 24/09/2021
BNEWS Ngày 24/9, Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của PV GAS đã nhất trí bầu ông Dương Mạnh Sơn được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Văn Quang giữ chức Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT PV GAS.

Ngày 24/9, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV GAS) tổ chức kiểm phiếu và thông qua 3 nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gồm: quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị PV GAS.

Trong điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch COVID–19, với số lượng tập hợp tối thiểu và tận dụng tối đa khả năng tổ chức họp trực tuyến, HĐQT PV GAS đã tổ chức buổi kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, Thư ký Tổng công ty và Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thành lập theo Quyết định Tổng giám đốc Tổng công ty. 

Nội dung lấy ý kiến cổ đông bao gồm: Thông qua Quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của PV GAS; Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Sinh Khang (nghỉ hưu); Bầu ông Hoàng Văn Quang – Phó Tổng Giám đốc PV GAS giữ chức Thành viên HĐQT PV GAS.

Với tỷ lệ 96,85% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông PV GAS đã thông qua 3 nội dung nêu trên. Đặc biệt nội dung “Thông qua Quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần” là một thay đổi có tính chất thích ứng nhanh với điều kiện hoạt động doanh nghiệp trong tình hình mới; đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, đặc biệt cổ đông nhỏ lẻ, tăng tỷ lệ tham dự và giúp Đại hội thành công hơn nhiều so với hình thức tổ chức trực tiếp.

Căn cứ yêu cầu công việc và công tác cán bộ, được sự chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), HĐQT PV GAS đã công bố Nghị quyết số 86/NQ-KVN về việc bầu ông Dương Mạnh Sơn – Thành viên HĐQT PV GAS giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PV GAS. Đồng thời, HĐQT PV GAS cũng thông báo Quyết định số 919/QĐ-KVN về việc bổ nhiệm ông Hoàng Văn Quang – Thành viên HĐQT PV GAS giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần.

Ông Dương Mạnh Sơn sinh năm 1969, có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Cơ khí; có thời gian công tác gần 20 năm tại PV GAS. Ông Sơn đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo đơn vị và phòng, ban chuyên môn chủ chốt của PV GAS. 

Từ tháng 2/2009, ông Dương Mạnh Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực PV GAS. Từ tháng 5/2015 đến nay, ông Dương Mạnh Sơn là Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc PV GAS; đồng thời, đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy PV GAS. Ngày 1/9/2021, ông nhận nhiệm vụ Phụ trách HĐQT PV GAS.

Ông Hoàng Văn Quang sinh năm 1969, trình độ chuyên môn là Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, có thời gian công tác gần 20 năm trong ngành dầu khí. Tại PV GAS, ông Quang có 10 năm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Dịch vụ Khí – đơn vị trực thuộc PV GAS và từ năm 2020 đến nay và đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc PV GAS kiêm Giám đốc Chi nhánh Khí Hải Phòng trực thuộc PV GAS.

Phát biểu trước HĐQT PV GAS, ông Dương Mạnh Sơn khẳng định, đại dịch COVID-19 đã gây nhiều khó khăn, biến động sâu rộng đến ngành dầu khí và toàn bộ nền kinh tế. PV GAS đang đứng trước thách thức to lớn nhưng vẫn kiên quyết không đầu hàng, quyết tâm hoàn thành trọng trách được giao. 

Được bổ nhiệm vào vị trí tiên phong dẫn dắt Chiến lược phát triển PV GAS, ông Dương Mạnh Sơn cam kết tiếp tục đồng hành cùng tập thể lãnh đạo, người lao động Tổng công ty tạo ra sức mạnh tổng hợp, sức mạnh của sự đoàn kết đồng lòng và khát vọng vì tương lai của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc PV GAS, ông Hoàng Văn Quang chia sẻ, trong cuộc chiến với dịch bệnh, Ban lãnh đạo PV GAS vẫn đặt mục tiêu phải vượt qua các thử thách về sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường và hoàn thành các dự án khí; hoàn thành tối đa các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và giai đoạn tiếp theo. Con người là yếu tố then chốt nên việc đảm bảo an toàn, sức khỏe, môi trường cho người lao động sẽ là ưu tiên hàng đầu, là cơ sở của toàn bộ Chiến lược phát triển PV GAS./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục