Cận cảnh nhiều hồ thủy lợi tại Đắk Lắk cạn trơ đáy

Cận cảnh nhiều hồ thủy lợi tại Đắk Lắk cạn trơ đáy

Tin - ảnh

Cận cảnh nhiều hồ thủy lợi tại Đắk Lắk cạn trơ đáy

09:17' - 13/04/2024

Đã có 28/252 hồ chứa do Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Thủy lợi tỉnh Đắk Lắk quản lý bị cạn kiệt nguồn nước không còn khả năng bơm tưới; 83 hồ chứa có dung tích dưới 50%; chỉ còn 14 hồ chứa đạt mức nước dâng bình thường. Nếu hạn hán còn tiếp tục trong thời gian tới thì nguy cơ thiếu nước sản xuất sẽ kéo dài sang cả vụ Hè Thu. Đơn vị đang huy động lực lượng triển khai các biện pháp chống hạn nhằm ổn định tình hình sản xuất cho nhân dân và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tin - Ảnh