COVID-19: Bệnh viện C Đà Nẵng được gỡ lệnh phong tỏa

COVID-19: Bệnh viện C Đà Nẵng được gỡ lệnh phong tỏa

Tin - ảnh

COVID-19: Bệnh viện C Đà Nẵng được gỡ lệnh phong tỏa

08:31' - 08/08/2020

Đúng 0 giờ ngày 8/8, cổng Bệnh viện C Đà Nẵng đã được mở trở lại. Các nhân viên đưa bảng thông báo hết thời gian cách ly, phong tỏa và bắt đầu đón bệnh nhân từ hôm nay, ngày 8/8/2020.

Tin - Ảnh