Đặc sắc Lễ hội Bun Vốc Nặm của dân tộc Lào ở Lai Châu

Đặc sắc Lễ hội Bun Vốc Nặm của dân tộc Lào ở Lai Châu

Tin - ảnh

Đặc sắc Lễ hội Bun Vốc Nặm của dân tộc Lào ở Lai Châu

14:37' - 14/03/2023

Lễ hội Bun Vốc Nặm lần thứ 4 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã thu hút đông đảo nhân dân trong huyện và tỉnh Lai Châu tham gia.

Tin - Ảnh