Tin - ảnh

Hấp dẫn Công viên địa chất Đắk Nông

15:09' - 02/12/2019

Công viên Địa chất Đắk Nông có diện tích hơn 4.700km2, chiếm hơn 2/5 diện tích tự nhiên tỉnh, trải dài 6/8 huyện, thị của tỉnh là Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk G’Long, và thị xã Gia Nghĩa.

Tin - Ảnh