Hình ảnh những người bám chốt kỳ nghỉ lễ

Hình ảnh những người bám chốt kỳ nghỉ lễ

Tin - ảnh

Hình ảnh những người bám chốt kỳ nghỉ lễ

09:42' - 03/09/2021

Dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày. Cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng quân đội, dân quân tự vệ... vẫn trực 24/24 tại các chốt kiểm soát dịch nhằm kiểm tra, kiểm soát những trường hợp ra đường không có lý do; hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tin - Ảnh