Tin - ảnh

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu

09:37' - 08/06/2020

Tiếp tục Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, sáng 8/6/2020, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA).

Tin - Ảnh