Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - Di sản quân sự tiêu biểu của cả nước

Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - Di sản quân sự tiêu biểu của cả nước

Tin - ảnh

Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - Di sản quân sự tiêu biểu của cả nước

08:26' - 01/05/2021

Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ thuộc Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) là một trong 10 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đợt 1. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Sở Chỉ huy Chiến dịch là quan đầu não của quân đội Việt Nam. Từ chính nơi này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh chiến dịch đã đưa ra những quyết định sáng suốt, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Tin - Ảnh