Vắng lặng tại các bến xe khách tại Hà Nội

Vắng lặng tại các bến xe khách tại Hà Nội

Tin - ảnh

Vắng lặng tại các bến xe khách tại Hà Nội

08:17' - 09/10/2021

Mặc dù thành phố Hà Nội đã nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 21/9/2021, cho phép một số loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vu hoạt động trở lại, nhưng hoạt động vận tải liên tỉnh chở khách vẫn chưa được hoạt động. Các bến xe khách trên địa bàn Thủ đô hiện vẫn trong khung cảnh vắng lặng, đìu hiu, “cửa đóng, then cài”.

Tin - Ảnh