Về cực Tây vui Tết Mùa mưa cùng cộng đồng dân tộc Hà Nhì

Về cực Tây vui Tết Mùa mưa cùng cộng đồng dân tộc Hà Nhì

Tin - ảnh

Về cực Tây vui Tết Mùa mưa cùng cộng đồng dân tộc Hà Nhì

09:31' - 27/07/2021

Nhắc tới hệ thống lễ, tết của người Hà Nhì ở Điện Biên thì Tết Mùa mưa (Dế Khù Chà) là một lễ tết quan trọng, được tổ chức vào tháng 5 âm lịch hàng năm. Đây là dịp để người Hà Nhì cầu mong tổ tiên phù hộ cho con cháu được khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, chăn nuôi phát triển và bản làng đoàn kết. Tết Mùa mưa được người Hà Nhì tổ chức bắt đầu mùa mưa, khi cây lúa vừa qua kỳ bén rễ, đang sinh trưởng. Ngày được chọn tổ chức thường là ngày Hợi hoặc ngày Thìn.

Tin - Ảnh