PNJ lỗ 78 tỷ đồng trong tháng 8

09:54' - 22/09/2021
BNEWS Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa thông tin kết quả kinh doanh tháng 8/2021.

Theo đó, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 162 tỷ, giảm 86,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế âm 78 tỷ đồng, giảm 251,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 8 tháng năm 2021, PNJ đạt doanh thu thuần 12.288 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 625 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 58,5% và 50,9% kế hoạch năm 2021. 

Về tăng trưởng doanh thu theo kênh, trong 8 tháng, doanh thu kênh bán lẻ tăng trưởng 20,9% so với thời điểm cùng kỳ; doanh thu kênh bán buôn tăng trưởng 3,6% so với cùng kỳ. Doanh thu vàng miếng luỹ kế 8 tháng tăng trưởng 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 8 đạt 13,3%, tăng so với mức 17,7% cùng kỳ ngoái. Lũy kế 8 tháng, tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 18,5%, tăng so với mức 19,2% cùng kỳ 2020. Tổng chi phí hoạt động trong tháng 8 tiết giảm 34,3% so với cùng kỳ 2020. Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp đạt 61,9%.

Về hoạt động phát triển hệ thống, tháng 8, PNJ đã mở thêm 1 cửa hàng PNJ Gold và đóng 2 cửa hàng PNJ Silver. Lũy kế 8 tháng, PNJ đã mở mới 14 cửa hàng PNJ Gold, đóng 17 cửa hàng PNJ Silver, 1 cửa hàng CAO.

Theo PNJ, tháng này tiếp tục là một tháng đặc biệt ngoại lệ, khi PNJ đã phải tạm đóng hơn 270 cửa hàng trên toàn hệ thống trong hầu hết thời gian của tháng để thực hiện việc giãn cách xã hội.

Ngoài ra, PNJ vẫn đang duy trì hệ thống giao hàng online và vận hành các cửa hàng không bị ảnh hưởng do chính sách dãn cách xã hội từ ở một số địa phương ngoài Tp. Hồ Chí Minh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục