PSD sẽ thoái vốn toàn bộ tại iTECH

20:09' - 29/11/2021
BNEWS Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí (Petrosetco Distribution, mã chứng khoán PSD) đã thông qua phương án thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ xanh (iTECH).

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí (Petrosetco Distribution, mã chứng khoán PSD) đã thông qua phương án thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ xanh (iTECH).
Theo PSD, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua phương án thoái thoái toàn bộ 1 triệu cổ phần hiện đang sở hữu tại iTECH cho nhà đầu tư có nhu cầu.
Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 11 và tháng 12 năm 2021, giá bán không thấp hơn mệnh giá.
PSD cũng thông báo việc bổ nhiệm ông Phạm Minh Thư, giữ chức Chủ tịch PSD thay thế ông Đào Văn Đại từ ngày 22/11/2021.
Ông Phạm Minh Thư, sinh năm 1975, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, từng đầu quân vào Cargill Việt Nam và có 15 năm làm việc tại LG Electronics Việt Nam (2001 - 2015) trước khi chuyển sang Smartcom, PHTD và Vinpro.
Ngoài ra, từ tháng 8/2020 đến nay, ông Thư là Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ điện lạnh Bình Minh.
Đại hội đồng cổ đông bất thường PSD vừa qua cũng đã thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với tổng số cổ phiếu quỹ là 268.000 cổ phiếu, tương đương 0,88% số cổ phần đang lưu hành tại PSD.
Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ là cán bộ nhân viên tại PSD theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Đại hội đồng cổ đông cũng ủy quyền cho Hội đồng quản trị PSD ban hành quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ công nhân viên được lựa chọn và số lượng cổ phiếu từng cá nhân được mua. Giá bán cổ phiếu quỹ cho người lao động là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Cổ phiếu quỹ bán cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này.

Theo đó, toàn bộ cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động lần này sẽ cam kết làm việc tại công ty tối thiểu 2 năm.

Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trước thời hạn quy định như trên, toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ đã bán sẽ bị thu hồi lại theo quy định của Quy chế bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động được Hội đồng quản trị thông qua.
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021, quý  I/2022. Tổng số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ cho người lao động sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho PSD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục