Quảng Ninh: Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòng UBND

16:12' - 04/01/2021
BNEWS Đại diện Sở Nội vụ Quảng Ninh đã công bố các Quyết định về công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Ngày 4/1, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 306/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh.
Trước đó, ngày 2/1/2019, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh.
Sau thời gian triển khai thí điểm, thực hiện Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh cùng các Nghị định của Chính phủ, ngày 9/12/2020, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 306/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở tách từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ Quảng Ninh đã công bố các Quyết định về công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Ngân, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh. Các ông Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh: Nguyễn Huy Thắng, Vũ Sơn Hà, Vũ Tất Bằng giữ các chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ngoài việc thí điểm sáp nhập 3 văn phòng cấp tỉnh để tinh giản bộ máy, biên chế, tỉnh Quảng Ninh cũng đã triển khai hợp nhất 3 cơ quan báo chí của tỉnh thành Trung tâm Thông tin tỉnh; thành lập Cơ quan chuyên trách giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở cấp tỉnh và huyện; hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra cấp ủy với Thanh tra cấp huyện thành Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra từ đầu năm 2018./.

>>Thông xe cầu Triều nối hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục