Quý III, lợi nhuận sau thuế của Vicotex giảm hơn 11%

09:12' - 03/11/2020
BNEWS kết thúc quí III/2020, lợi nhuận sau thuế của Vicotex đạt 16,8 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ.

Tổng công ty Việt Thắng (Vicotex - mã TVT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020.

Cụ thể, kết thúc quí III/2020, lợi nhuận sau thuế của Vicotex đạt 16,8 tỷ đồng, giảm 11,6% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần của Vicotex đạt 482 tỷ đồng, giảm 13,5% so với cùng kỳ. 

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 180%, lên 5,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 24,6% nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,6% lên 23,5 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 1.448,2 tỷ đồng, giảm gần 9% so với 9 tháng đầu năm 2019. Lợi nhuận trước thuế hơn 73 tỷ đồng, giảm 20,7% và lợi nhuận sau thuế của đạt 56,4 tỷ đồng, giảm 23,6% so với cùng kỳ. 

Năm 2020, Việt Thắng đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục