Quỹ ngoại Norges Bank bán ra 1 triệu cổ phiếu FPT

09:20' - 19/02/2021
BNEWS Quỹ ngoại Norges Bank vừa có thông báo về việc đã bán ra 1 triệu cổ phiếu FPT, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn hơn 5,47 triệu cổ phiếu. Giao dịch thực hiện ngày 17/2/2021.

Sau giao dịch, nhóm cổ đông lớn liên quan Norges Bank gồm 11 quỹ đã giảm lượng sở hữu cổ phiếu FPT từ hơn 39,41 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5,0276% xuống còn hơn 38,41 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,9% và không còn là nhóm cổ đông lớn của Tập đoàn FPT.

Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Thắng, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn FPT cũng báo cáo đã bán thành công 60.000 cổ phiếu FPT và giảm lượng cổ phiếu sau giao dịch xuống còn 88.350 cổ phiếu, chiếm 0,01%. Giao dịch được khớp lệnh vào ngày 9/2/2020.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, FPT đạt doanh thu hợp nhất 29.830 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.261 tỷ, tăng lần lượt 7,6% và 12,8% so với năm 2019.

Năm 2021, Tập đoàn FPT đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 34.720 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 6.210 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 18% so với năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục