1. >

Quy trình thanh lý Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy

Facebook Share

BNEWS.VN Cục Quản lý Cạnh tranh vừa đăng tải công khai nội dung của bản quy trình, thủ tục thanh lý hợp đồng bán hàng đa cấp với người tham gia sau khi công ty Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động.

Quy trình thanh lý Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy

Quy trình thanh lý Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Ảnh minh họa: keempres.com

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa đăng tải công khai nội dung của bản quy trình, thủ tục thanh lý hợp đồng bán hàng đa cấp với người tham gia sau khi công ty Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động, để người tham gia nắm được và chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đây là bản quy trình do công ty Thiên Ngọc Minh Uy gửi báo cáo Bộ Công Thương.

Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước sẽ căn cứ uy trình này và các quy định có liên quan của pháp luật để giám sát chặt chẽ quá trình thanh lý hợp đồng và giải quyết quyền lợi cho người tham gia bán hàng đa cấp tại Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.

Trường hợp không thống nhất với phương án giải quyết của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, người tham gia có thể thông báo tới Sở Công Thương tại địa bàn hoặc Cục Quản lý Cạnh tranh để được hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi.

Tuy nhiên, quyền lợi chỉ được giải quyết trong trường hợp nếu là tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Sở Công Thương và Cục Quản lý Cạnh tranh sẽ trực tiếp thụ lý và hỗ trợ người tham gia theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Cùng đó, nếu là tranh chấp dân sự khác ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Sở Công Thương và Cục Quản lý Cạnh tranh sẽ hướng dẫn người tham gia khởi kiện ra toà dân sự để được xem xét bảo vệ quyền lợi.

Riêng với trường hợp người tham gia có lý do để cho rằng mình đã bị lừa đảo, Sở Công Thương và Cục Quản lý Cạnh tranh sẽ hướng dẫn người tham gia làm đơn tố giác tội phạm và gửi tới cơ quan công an để được xem xét xác minh.

Theo quy trình, thủ tục thanh lý hợp đồng bán hàng đa cấp được Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy báo cáo tới Bộ Công Thương,công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26/4/2017.

Để đảm bảo quyền lợi của các chuyên viên kinh doanh, công ty sẽ tiến hành thanh lý Hợp đồng bán hàng đa cấp và hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP đối với các chuyên viên kinh doanh của công ty trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Theo đó, công ty tổ chức tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thanh lý Hợp đồng BHĐC của Chuyên viên kinh doanh tại trụ sở chính và các chi nhánh hoạt động bán hàng đa cấp của công ty.

Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị thanh lý hợp đồng (theo mẫu), hợp đồng bán hàng đa cấp, đơn đặt hàng, phiếu xuất kho, hàng hoá… và các giấy tờ liên quan đến tư cách, nhân thân của chuyên viên kinh doanh (yêu cầu bản chính).

Ngoài ra, bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển toàn bộ hồ sơ tới bộ phận nghiệp vụ tại trụ sở chính công ty (đối với khu vực từ Quảng Bình trở ra) hoặc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (đối với khu vực từ Quảng Trị trở vào).

Riêng tại Trụ sở chính công ty và chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, bộ phận nghiệp vụ sẽ thông báo cho chuyên viên kinh doanh bổ sung hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ lần đầu. Sau đó chuyển hồ sơ tới bộ phận kế toán khi hồ sơ đã đầy đủ.

Kế đó, phòng kế toán sẽ có nhiệm vụ kiểm tra dữ liệu lịch sử doanh thu, số tiền thù lao và các khoản lợi ích kinh tế khác mà chuyên viên kinh doanh đã nhận.

Đối chiếu, khớp số liệu với hồ sơ yêu cầu thanh lý của chuyên viên kinh doanh và tính toán khoản lợi ích còn lại để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho chuyên viên kinh doanh theo quy định. Cuối cùng là báo cáo Ban lãnh đạo công ty về việc thanh lý Hợp đồng của chuyên viên kinh doanh.

Dựa trên cơ sở báo cáo của bộ phận kế toán, Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt hồ sơ và giao cho Ban Pháp chế kiểm tra yêu cầu thanh lý Hợp đồng của chuyên viên kinh doanh. Xét thấy hồ sơ hợp pháp, hợp lệ theo quy định, Ban Pháp chế lập Biên bản thanh lý hợp đồng, sau đó chuyển hồ sơ trả bộ phận Nghiệp vụ.

 Bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm thông báo và mời chuyên viên kinh doanh lên trụ sở chính công ty hoặc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất nội dung Biên bản thanh lý và ký kết Biên bản thanh lý. Sau khi Biên bản được ký kết, bộ phận nghiệp vụ chuyển hồ sơ tới bộ phận tài vụ.

 Sau đó, bộ phận tài vụ, trên cơ sở hồ sơ hợp lệ đã được kiểm soát qua các phòng ban nêu trên, sẽ tiến hành lập phiếu chi giao thủ quỹ chi trả các khoản quyền lợi cho chuyên viên kinh doanh theo đúng quy định.

 Trong quá trình thực hiện Quy trình nêu trên, trường hợp Chuyên viên kinh doanh chưa nhất trí, thống nhất được nội dung Biên bản thanh lý, Công ty sẽ có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương và các cơ quan ban ngành về phương án giải quyết./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hà Nội đang nghiên cứu, thực hiện đề án “Phân vùng hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030”. Vậy, đề án này có gì mới?

ncif