Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã tiếp nhận khoảng 748 tỷ đồng

18:44' - 05/06/2021
BNEWS Theo Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, đến 17h00 ngày 5/6, Quỹ đã tiếp nhận được khoảng 748 tỷ đồng và riêng trong ngày hôm nay nhận hơn 483 tỷ đồng.
Liên quan đến Quỹ vaccine phòng COVID-19, Bộ Tài chính cũng vừa ban hành Thông tư số 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ.
Theo đó, Quỹ vaccine phòng COVID-19 được sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19.
Quỹ được sử dụng vốn nhàn rỗi bằng Đồng Việt Nam của Quỹ để gửi có kỳ hạn tối đa không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại theo quy định nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ, nhưng phải đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế có trách nhiệm xác định giá trị quy tiền Đồng Việt Nam của vaccine được tài trợ cho Quỹ và định kỳ 10 ngày lập báo cáo gửi Quỹ theo quy định để hạch toán phản ánh vào thu, chi của Quỹ.
Việc xác định giá trị quy tiền của vaccine căn cứ các hóa đơn, chứng từ do nhà tài trợ cung cấp; trường hợp không có hóa đơn, chứng từ của nhà tài trợ thì xác định theo giá tạm tính để phản ánh kịp thời vào thu của Quỹ. Bộ Y tế có trách nhiệm xác định giá chính thức theo quy định của pháp luật và báo cáo Quỹ để điều chỉnh hạch toán nếu có chênh lệch.
Theo kế hoạch, Quỹ vaccine phòng COVID-19 ra mắt vào lúc 20h10 phút ngày 5/6, tại Hà Nội./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục