Ra mắt Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

15:43' - 28/12/2017
BNEWS Ngày 28/12, tỉnh Phú Yên đã chính thức ra mắt Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp.

Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Phú Yên và Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1937/QĐ-UBND.
Ông Trần Văn Anh, Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên cho biết, việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng nhỏ và vừa cho doanh nghiệp của tỉnh Phú Yên nhằm tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng; phát triển và mở rộng sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Vốn điều lệ ban đầu của quỹ là 65 tỷ đồng từ ngân sách và hàng năm căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương sẽ bổ sung vốn điều lệ để quỹ có số vốn 90 tỷ đồng.
Theo ông Trần Văn Anh, các doanh nghiệp được bảo lãnh tín dụng phải có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả và có khả năng hoàn trả vốn vay; tại thời điểm bảo lãnh không có các khoản nợ đọng nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác….

Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên sẽ ưu tiên đối với các doanh nghiệp tham gia góp vốn vào quỹ bảo lãnh tín dụng, sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực ưu tiên hoặc các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.
Ông Ngô Đa Thọ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên cho biết, một trong những khó khăn hiện nay của doanh nghiệp là thiếu vốn để hoạt động. Do đó, UBND tỉnh Phú Yên thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa chắc chắn sẽ giúp các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh và phát triển sản xuất.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên, trong năm 2017 đã cấp mới đăng ký cho 357 doanh nghiệp với tổng vốn 2.579 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 2.700 doanh nghiệp hoạt động, hầu hết là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tỉnh Phú Yên phấn đấu đến năm 2020 sẽ có ít nhất 4.500 doanh nghiệp hoạt động./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục