Rà soát điều kiện đầu tư, thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

14:39' - 04/08/2016
BNEWS Bộ Xây dựng rà soát các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là những quy định liên quan đến cấp giấy phép xây dựng theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ.
Bộ Xây dựng rà soát điều kiện đầu tư, thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Ảnh: Quách Lắm-TTXVN

Bộ Xây dựng đã chủ động bãi bỏ quy định về điều kiện kinh doanh tại 14 Thông tư bao gồm: bãi bỏ toàn phần 1 Thông tư liên tịch, 1 Thông tư, 1 Quyết định, 1 Chỉ thị và bãi bỏ một phần của 10 Thông tư.

Hiện Bộ Xây dựng vẫn đang đang nghiên cứu để tiếp tục bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ 4 Thông tư cùng 1 Quyết định liên quan đến điều kiện sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Cụ thể là Nghị định 79/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; Nghị định 62/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
Các thông tin, nội dung có liên quan đến cải cách hành chính thường xuyên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng thực hiện công bố và niêm yết công khai các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện theo đúng quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục