Rà soát, đổi thẻ bảo hiểm y tế có ghi “thời điểm đủ 5 năm liên tục”

19:39' - 25/08/2016
BNEWS BHXH rà soát dữ liệu người tham gia bảo hiểm y tế, để thực hiện đổi thẻ BHYT có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục” khi thẻ bảo hiểm y tế của người tham gia hết thời hạn sử dụng.

Thẻ BHYT mới có ghi rõ dòng chứ: Thời điểm đủ 05 năm liên tục... Ảnh minh họa: thukyluat.vn

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trên cơ sở dữ liệu thống kê danh sách hộ gia đình, rà soát dữ liệu người tham gia bảo hiểm y tế, để thực hiện đổi thẻ bảo hiểm y tế có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục” khi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người tham gia hết thời hạn sử dụng.

Những trường hợp khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả thì thực hiện ngay việc đổi thẻ bảo hiểm y tế mới có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục” trả cho người tham gia bảo hiểm y tế.
Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Quyết định số 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế; trong đó tại Khoản 1, Điều 3 quy định: “Thời điểm đủ 5 năm liên tục: ghi từ ngày…/…/…. tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục.

Những người đã có đủ 5 năm tham gia bảo hiểm y tế liên tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì ghi từ ngày 01/01/2015; từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia bảo hiểm y tế bắt đầu đủ 5 năm liên tục thì ghi từ ngày đầu tiên của năm thứ 6”.

Theo ông Phạm Lương Sơn, do cơ quan Bảo hiểm xã hội chưa thực hiện cấp số định danh cá nhân cho người tham gia bảo hiểm y tế; chưa có cơ sở dữ liệu tập trung về quá trình đóng bảo hiểm y tế; nhiều người có quá trình tham gia bảo hiểm y tế ở nhiều tỉnh, nhiều đơn vị, nhiều nhóm đối tượng… vì vậy, thẻ bảo hiểm y tế chưa được in thông tin “thời điểm đủ 5 năm liên tục”.

Người tham gia BHYT liên tục 5 năm được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Ảnh: TTXVN


Để đảm bảo việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản, trong đó quy định cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện việc cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm cho người tham gia bảo hiểm y tế đã có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Những trường hợp đã đủ 5 năm liên tục thì thực hiện cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả, đồng thời in thẻ bảo hiểm y tế mới có ghi thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục cho người tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội các tỉnh cũng đã niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội./.

>>> Làm thế nào để xác định được đã đóng 5 năm BHYT liên tục?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục