Rà soát, hoàn thiện 2 dự thảo Nghị định về đất đai sớm trình Chính phủ

19:57' - 23/04/2020
BNEWS Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến về hoàn thiện 2 dự thảo Nghị định về đất đai.

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến về hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai, do Tổng cục Quản lý đất đai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Theo Thứ trưởng, cần rà soát và khẩn trương hoàn thiện dự thảo 2 Nghị định nói trên để sớm trình Chính phủ.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đánh giá cao Tổng cục Quản lý đất đai trong việc giải trình, tiếp thu hoàn thiện 2 Dự thảo Nghị định theo Công văn 2717 của Văn phòng Chính phủ. Theo Công văn số 2717, dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai có 5 nhóm vấn đề cần giải trình.

Cụ thể là làm rõ sự cần thiết và tính khả thi của việc ban hành Nghị định như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 390/TB-VPCP ngày 5/10/2018; rà soát, xác định tính đặc thù của giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai so với quy định hiện hành của pháp luật về giao dịch điện tử, thực tiễn thực hiện thủ tục hành chính công trên môi trường điện tử.
Thứ trưởng đề nghị, Tổng cục cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo 2 Nghị định. Cụ thể, chủ động rà soát các quy định pháp luật có liên quan về công nghệ thông tin, an ninh mạng, cơ sở dự liệu… lấy ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện Báo cáo giải trình, tiếp thu để sớm trình Chính phủ.
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, dự thảo 2 Nghị định đã được hoàn thiện và xin ý kiến các thành viên Chính phủ thông qua.

Ngày 6/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6512/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Văn phòng Chính phủ xem xét, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ngày 8/4/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2717/VPCP-NN về việc góp ý dự thảo hai Nghị định.
Về biểu mẫu, đề nghị xem xét chỉnh sửa theo hướng sử dụng các biểu mẫu điện tử và tự động điền biểu mẫu điện tử thay vì cung cấp mẫu tải về để điền thông tin. Về mã hồ sơ giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai: Đề nghị điều chỉnh khoản 3, Điều 3 của dự thảo Nghị định giao dịch điện tử để phù hợp với Điều 26 của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Đối với dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai, có 3 nhóm vấn đề cần giải trình. Cụ thể, về trình tự thủ tục, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Về nội dung, tên gọi: Bảo đảm nội dung, tên gọi Nghị định phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị tại Kết luận số 36-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương XI về tiếp tục đổi mới chính sách phát luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; quy định của Luật Đất đai, Luật Công nghệ thông tin, các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Đáng chú ý, đối với mô hình hệ thống, dự thảo Nghị định sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu tập trung, có quá độ, căn cứ theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Kết luận số 36-KL/TW.

Tổng cục Quản lý đất đai đề xuất hai phương án, trong đó phương án 1 là bảo lưu như dự thảo Nghị định và giải trình theo hướng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được quản lý tập trung về mặt vật lý, cơ sở dữ liệu của địa phương sẽ đặt trên hạ tầng của Trung ương để tiết kiệm đầu tư và bảo đảm về an toàn an ninh thông tin.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cung cấp phần mềm dùng chung cho tất cả các địa phương để áp dụng thống nhất.

Phương án 2, tiếp thu ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông theo hướng quy định về dữ liệu chủ của cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP (về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước), theo đó cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương và cơ sở dữ liệu có liên quan tới đất đai của các bộ, ngành, cơ quan liên quan phải sử dụng thống nhất các bảng mã danh mục dùng chung, thống nhất với dữ liệu chủ về đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, ông Mai Văn Phấn cho biết thêm.
Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến Công văn số 2717/VPCP-NN của Tổng cục Quản lý đất đai, đồng thời đề nghị Tổng cục rà soát lại 2 dự thảo Nghị định cho phù hợp với tình hình thực tế vì từ năm 2016 tới nay, hệ thống pháp luật về an ninh mạng, cấu trúc Chính phủ điện tử, giải quyết thủ tục hành chính điện tử đã có nhiều thay đổi./.

>>Xử lý vi phạm đất đai, xây dựng trên đảo Phú Quốc


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục