Rà soát tổng thể sửa chữa, bảo hành Quốc lộ 1 từ Thanh Hoá đến Cần Thơ

16:22' - 01/11/2020
BNEWS Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu rà soát bảo hành và bàn giao các dự án, gói thầu, hạng mục công trình các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, Sở Giao thông Vận tải các địa phương và các nhà đầu tư BOT rà soát bảo hành và bàn giao các dự án, gói thầu, hạng mục công trình các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và Bình Phước.
Để thực hiện tốt việc bảo hành, đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ, không đảm bảo chất lượng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát tổng thể công tác bảo hành và bàn giao công trình của toàn bộ các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và Bình Phước.
"Các đơn vị thống kê những dự án, gói thầu, hạng mục chưa hoàn thành bảo hành và bàn giao công trình theo quy định, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và báo cáo bằng văn bản theo mẫu đính kèm, gửi về Bộ Giao thông Vận tải", Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu.
Đối với những gói thầu đến nay chưa hoàn thành dứt điểm bảo hành và bàn giao công trình theo quy định, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án, Sở Giao thông Vận tải khẩn trương bố trí cán bộ trực tiếp hiện trường, phối hợp với đơn vị quản lý khai thác, sử dụng công trình, tổ chức kiểm tra, phát hiện kịp thời hư hỏng, khiếm khuyết (nếu có) để yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục, sửa chữa triệt để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn khai thác và sớm bàn giao công trình, dự án theo quy định.
"Trường hợp để xảy ra hư hỏng, mất an toàn giao thông, giám đốc ban quản lý dự án, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan chịu hoàn toàn trách nhiệm theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao", Bộ Giao thông Vận tải khẳng định.
Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các chủ đầu tư thống kê danh sách các nhà thầu chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để xem xét, xử lý theo quy định của Luật Đấu thầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục