Sản lượng khai thác quy dầu của PVEP vượt kế hoạch năm

17:31' - 29/12/2021
BNEWS Theo PVEP, ngay từ đầu tháng 12, doanh nghiệp đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, sản lượng khai thác dầu khí về đích sớm 15 ngày, sản lượng khai thác dầu về đích sớm 29 ngày.
Năm 2021, Tổng Công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP) đã khai thác được 3,49 triệu tấn quy dầu, vượt 3% kế hoạch năm; trong đó, sản lượng dầu và khí ngưng tụ condensate là 2,53 triệu tấn, vượt 8% kế hoạch năm; sản lượng khí bán là 955 triệu m3.
Theo PVEP, ngay từ đầu tháng 12 này, doanh nghiệp đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, sản lượng khai thác dầu khí về đích sớm 15 ngày, sản lượng khai thác dầu về đích sớm 29 ngày, các chỉ tiêu tài chính về đích sớm 135 ngày, các chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành ngay từ những tháng đầu năm.
 
PVEP cho biết, sản lượng khai thác dầu thực tế cao hơn kế hoạch do hầu hết các mỏ trong nước khai thác ổn định với hiệu suất cao. Các giếng khoan mới đưa vào khai thác năm 2021 cho lưu lượng tốt hơn tương đương dự báo.
Các mỏ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao năm 2021 gồm: Cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1(a)), RĐ-PĐ (Lô 15-2), CNV (Lô 09-2), RĐ-RĐT (Lô 11-2), Cá Tầm (Lô 09-3/12), Lô 46CN, mỏ Bir Seba (Lô 433a&416b, Algeria).
Trong năm 2021, PVEP cũng đã đưa vào khai thác dòng khí đầu tiên mỏ Sư Tử Trắng Pha 2A, Lô 15-1 ngày 14/6/2021 (giếng ST-7P) và tiếp tục đưa giếng ST-8P vào khai thác ngày 20/8/2021. Các giếng khai thác của Sư Tử Trắng-2A cho lưu lượng condensate cao, đã đóng góp tích cực vào doanh thu, lợi nhuận của PVEP.
PVEP đã thực hiện 16 giếng khoan phát triển khai thác, một số giếng khoan đưa vào khai thác với lưu lượng khai thác cao hơn dự kiến và tiết kiệm hàng chục triệu USD. Việc hoàn thành tiến độ khoan 16 giếng này trong năm 2021 cũng là tiền đề quan trọng cho sản lượng khai thác năm 2022 và các năm tiếp theo.
Về gia tăng trữ lượng năm 2021, PVEP dự kiến đạt 0,7 triệu tấn (phần PVEP), vượt 9% kế hoạch năm và có 1 phát hiện đầu khí mới Sói Vàng (GK SV-1X) Lô 16-15.
Với với việc hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng khai thác và giá dầu tích cực, tổng doanh thu của PVEP ước tính 31.900 tỷ đồng, tăng 60% so với kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 5.600 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 11.800 tỷ đồng./.

>>BSR và PVEP hợp tác chặt chẽ trong mua bán dầu thô


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục