Sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp

08:43' - 30/03/2024
BNEWS Theo UBND tỉnh Bắc Giang, tỉnh sẽ tập trung sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp trên địa bàn.
Tỉnh đặt mục tiêu các công ty lâm nghiệp kinh doanh có lãi; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường, đảm bảo đất phải có chủ thực sự; hoàn thành việc sắp xếp, chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Mai Sơn và Lục Nam.

Các công ty lâm nghiệp tại địa phương có phương án đổi mới cơ chế quản lý sản xuất, kinh doanh, nâng cao trình độ, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, gắn trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp với kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tỉnh sẽ tăng cường quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ các lâm trường; tập trung xử lý các trường hợp cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, tranh chấp, vi phạm pháp luật về đất đai...

Ngoài ra, Bắc Giang rà soát các chính sách đã ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp; tổng hợp, ban hành thống nhất một chính sách để thực hiện hỗ trợ cụ thể và mở rộng đối tượng thụ hưởng tối đa nhằm khuyến kích trong hoạt động bảo vệ rừng và phát triển rừng; huy động nguồn lực nhằm đảm bảo về an sinh xã hội, tạo việc làm bền vững cho người dân có rừng…

Thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp trên địa bàn, năm 2017, tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành việc giải thể Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Động và bàn giao nguyên trạng toàn bộ diện tích đất rừng sang Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động quản lý.

Năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 2 doanh nghiệp đã hoàn thành chuyển đổi và hiện nay đang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH hai thành viên với tên mới là Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Lục Ngạn và Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Yên Thế.

Hiện nay, tỉnh còn 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lục Nam và Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Mai Sơn chưa hoàn thành việc chuyển đổi do đối tác chiến lược là Công ty cổ phần Thiên Lâm Đạt thông báo không tham gia góp vốn theo kế hoạch. Hiện cả 2 công ty này đang tiếp tục hoạt động theo loại hình công ty TNHH một thành viên và theo mô hình chủ tịch công ty, giám đốc.

Đến nay, Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế, Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Lục Ngạn, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Mai Sơn và Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lục Nam đã được phê duyệt phương án sử dụng đất và hoàn thành công tác công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Các công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đổi cơ chế quản lý, tăng cường bảo vệ rừng và phát triển sản xuất kinh doanh rừng bền vững; củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ rừng để tuyên truyền, phòng ngừa tranh chấp, lấn, chiếm đất, phá rừng, góp phần quản lý bảo vệ rừng và đất rừng ngay từ cơ sở.

Các công ty này cũng đã thu hút được nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính, khoa học công nghệ, quản trị doanh nghiệp, vốn điều lệ được tăng lên. Các công ty này hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách hằng năm đều tăng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục