SCB thông qua kế hoạch tăng 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ

18:00' - 29/05/2020
BNEWS Ngày 29/5, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 
Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh SCB năm 2020 với các mục tiêu chính là tập trung tối đa nguồn lực triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu; phát triển kinh doanh và quản trị điều hành.
Theo đó, trong năm 2020, SCB dự kiến sẽ tăng 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ, nâng mức vốn điều lệ sau khi tăng thêm là 20.232 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung sẽ được thực hiện thông qua việc phát hành 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư trong và ngoài nước, với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020 và hoàn thành phát hành trong 2020-2021.
Đại diện SCB cho biết, việc tăng vốn điều lệ sẽ quyết định mức độ thành công trong việc mở rộng quy mô hoạt động và làm tăng mức độ an toàn của SCB, từ đó góp phần thực hiện các mục tiêu theo chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
Bên cạnh đó, SCB sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng mới, thu hồi nợ xấu, và xử lý tài sản theo lộ trình đã  được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tại Đề án cơ cấu lại SCB gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Với mục tiêu phát triển kinh doanh, SCB chuyển dịch mô hình và mô thức kinh doanh theo hướng đa dịch vụ. SCB dự kiến trong năm 2020 sẽ đạt thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ 1.800 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2019; trong đó, tăng doanh số bảo hiểm 70% so với năm 2019; tiếp cận 30.000 khách hàng trên nền tảng số; đẩy mạnh phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế lên 50.000 thẻ…
Đồng thời, SCB chủ trương phát triển tín dụng mới một cách thận trọng và an toàn, chú trọng cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ… đặc biệt là cho vay phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. SCB cũng định hướng tách rõ phân khúc khách hàng để xây dựng chiến lược cụ thể cho từng phân khúc.
Trong năm 2020, SCB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng hơn 12%, đạt 637.166 tỷ đồng; huy động vốn tăng trưởng 65.000 tỷ đồng; cho vay tăng trưởng khoảng 13% so với 2019, phù hợp với phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước…
Để đạt được mục tiêu này, SCB đã đề ra một số trọng tâm; trong đó, “sợi dây” xuyên suốt năm 2020 sẽ là khách hàng. Với mục tiêu “Ngân hàng bán lẻ đa năng” có tốc độ tăng trưởng doanh thu mỗi năm tối thiểu 30% và lấy hệ thống trải nghiệm khách hàng làm nền tảng, SCB đã có kế hoạch chuyên môn hóa mô hình kinh doanh.
Đó là tổ chức mô hình kinh doanh với bộ máy độc lập cho hai mảng hoạt động bán lẻ và doanh nghiệp; tập trung phát triển dịch vụ khách hàng cao cấp; và triển khai kênh kinh doanh trực tiếp.
Năm 2020, SCB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng có chất lượng dịch vụ và quản trị trải nghiệm hàng đầu, định hướng kinh doanh gắn liền với giá trị “Ngân hàng vì cộng đồng”; phát triển văn hóa doanh nghiệp tương xứng với vị thế TOP 5 về quy mô tổng tài sản. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận hành, tác nghiệp; cũng như nâng cao công tác quản trị tài chính và kiểm soát chi phí…
Tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí miễn nhiệm một thành viên HĐQT là bà Mai Thị Thanh Thủy và một thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Mạnh Hải. Đại hội cũng đã thông nhất bầu bổ sung ông Bùi Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối doanh nghiệp là thành viên mới của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của SCB đạt 567.913 tỷ đồng, tăng trưởng 58.959 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 11,6% so với cuối năm 2018, tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu về tổng tài sản trong nhóm ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh. Tăng trưởng huy động của SCB đạt 69.754 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 16,7%. Tổng số dư huy động thị trường 1 của SCB tính đến 31/12/2019 lên đến 488.092 tỷ đồng. Hoạt động huy động tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, khẳng định thế mạnh của SCB trên thị trường huy động vốn…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục