SHB được sửa đổi vốn điều lệ

09:13' - 18/03/2021
BNEWS Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).


Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 115/GP-NHNN ngày 30/11/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau: Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội là 17.510.090.940.000 đồng. Trước đó, vốn điều lệ của ngân hàng này trên giấy phép là trên 15.043 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 115/GP-NHNN ngày 30/11/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của SHB đạt 412,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cuối năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.412 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch cổ đông đề ra, tăng 12,8% so với năm trước.

Theo kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, SHB dự kiến chia cổ tức từ lợi nhuận 2020 với tỷ lệ 10,5%.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, SHB đã được đại hội thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận của ngân hàng năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Như vậy, cổ đông SHB có thể được nhận cổ tức lên tới 20,5% trong năm 2021.

Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức gần 21.300 tỷ đồng (tương đương tăng 21% so với vốn điều lệ hiện tại)./.

>>SHB đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 70%

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục